For første gang har man beregnet lærerbidraget ved hjelp av danske data.

«Dyktige» lærere løfter elevene betydelig mer enn «gjennomsnittlige» lærere

Skoleelever får høyere karakterer hvis læreren har lærerkompetanse, erfaring og gode karakterer fra lærerutdanningen, konkluderer dansk ekspertrapport.

Publisert

Ifølge en ny rapport fra De økonomiske råd i Danmark har det mye å si for elevenes fremtid om de har en «dyktig» eller en «gjennomsnittlig »lærer i grunnskolen. Skoleelever får høyere karakterer hvis læreren har lærerkompetanse, høyt snitt og erfaring, er en av konklusjonene, ifølge folkeskolen.dk.

Rapporten forsøker å besvare spørsmålet: Hva er sammenhengen mellom skoleelevers karaktergjennomsnitt og lærernes utdanning, erfaring og karakterer fra lærerutdanningen? I rapporten omtales dette som lærerbidraget. Og hovedkonklusjonen er altså at gode lærere løfter elevene betydelig mer enn gjennomsnittlige lærere.

«Den gode læreren kan forbedre elevenes resultater på avsluttende eksamen med inntil 1 karakterpoeng* sammenlignet med en lærer under gjennomsnittet. (* I Danmark gis det karakterer på en skala fra -3 til +12). Det er et langt større bidrag enn det som kan oppnås via realistiske endringer i klassestørrelse eller antall undervisningstimer», skriver samfunnsøkonom Carl-Johan Dalgaard i en pressemelding.

Økt sjanse for å fullføre videregående

Rapporten påpeker også at elever som har hatt en god lærer i grunnskolen, har større sannsynlighet for å starte og fullføre videregående utdanning.

Leder av Dansk lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, sier til folkeskolen.dk: «Det er positivt at rapporten påpeker at lærere og deres opplæring er av stor betydning. Det viser betydningen av en god lærerutdanning, og at det er behov for en styrket innsats i forhold til videreutdanning. Vi vet at lærere i Danmark er blant de få som ikke har kontinuerlig tilgang til kompetanseutvikling, så det er et viktig element rådet peker på her», sier han.

Les også: Skolebidragsindikatorene er en nytteløs rangering

Rapporten understreker også at erfaring er av stor betydning, og Gordon Ørskov Madsen mener dette er med på å understreke hvor viktig det er bedre lærernes vilkår slik at de blir værende i yrket, skriver folkeskolen.dk.

Beregningene som er utført for å beregne lærerbidraget, er kun basert på noen få målbare faktorer som erfaring, utdanning og karaktergjennomsnitt. Dette vekker ikke ubetinget entusiasme hos lærerforeningens leder. «Det er ikke uviktig at man får god karakter på lærerutdanningen, men vi vet også at andre faktorer, som lærernes relasjonskompetanse, er avgjørende for barnas læring», avslutter Gordon Ørskov Madsen.

Powered by Labrador CMS