mobil
sms
tekstmelding

SMS-varsling til foreldre ved ugyldig fravær hadde god effekt

Fraværet gikk kraftig ned når skolene sendte sms til foreldrene dersom barnet var borte.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en undersøkelse som er gjort blant ungdomsskoleelever i en bacheloroppgave fra Aarhus Universitet i Danmark.

Løkeberg skole i Bærum er en av mange skoler i Norge som tar i bruk sms når elever er borte, men det skjer ikke automatisk, får Utdanningsnytt opplyst ved skolen. Det er i så fall læreren som tar direkte kontakt med foresatte dersom en elev er borte. Stort sett handler det om foreldre som har glemt å legge inn fravær, ikke skulk.

Undersøkelsen er på bakgrunn av offentlig tilgjengelig fraværsdata ved 114 danske grunnskoler, og resultatene viser at ungdomsskoleelevenes ugyldige fravær er 42 prosent lavere enn gjennomsnittet når skolene benytter seg av en automatisert fraværs-sms. Det forteller student Sofie Runge Bertelsen til folkeskolen.dk.

Ifølge henne er resultatene entydige og hun har i undersøkelsene tatt høyde for mange vesentlige faktorer. Derfor er hun sikker på at det er sms-ordningen som gjør at fraværet går ned.

­ – Det betyr at skoler kan forbedre utdannelsesmulighetene til en bred gruppe av elever med få midler og konkrete tiltak, sier hun.

Dataene går tilbake til 2010, og hun mener derfor at hun kan slå fast at effekten av tekstmeldingene tilsynelatende er langvarig.

– De fleste skoler beholder også ordningen når den først er innført, sier hun.

Undersøkelsen fra Danmark viser ingen tydelig effekt av tekstmeldinger på ulovlig fravær verken på barne- eller mellomtrinnet.

– Men ordningen har heldigvis en effekt hos den elevgruppen hvor problemet med ulovlig fravær er størst, sier hun.

Powered by Labrador CMS