Mange lærlinger føler seg dårlig forberedt på arbeidslivet

Bare 56 prosent av lærlingene sier undervisningen på skolen forberedte dem på hva de skulle lære ute i bedrift. En av årsakene er mangelen på utstyr.

Publisert

Lærlingundersøkelsen 2022 viser at de aller fleste lærlingene trives på arbeidsplassene sine og er motiverte for å lære.

De fleste lærlingene svarer også at de har valgt riktig fag, der 77 prosent svarer i "svært stor grad" eller "nokså stor grad". Like mange gleder seg til å gå på arbeid i bedriften, og 82 prosent svarer at de liker arbeidsoppgavene sine.

Men på spørsmålet om undervisningen i yrkesfagene på skolen ga et godt grunnlag for det de skulle lære i bedriften, faller andelen som svarer "nokså enig" eller "helt enig" til 56 prosent.

Lavest er den på bygg- og anlegg, med 46 prosent.

Omtrent halvparten av elevene på bygg- og anlegg og elektro oppgir også at utstyret de brukte på skolen ikke var godt nok for å lære faget.

– Sterkt urovekkende

I 2020 publiserte Utdanningsforbundet en rapport som viste at nettopp utstyrsmangelen gjør at elever på yrkesfag ikke får undervisningen de har krav på.

I rapporten oppga fire av ti lærere på yrkesfag at de mangler nødvendig utstyr.

– Arbeidslivet forventer at nyutdannede fagarbeidere behersker den yrkeskompetansen opplæringen skal ha gitt dem. Da er det sterkt urovekkende at så mange som 42 prosent av lærerne sier at de ikke har det utstyret læreplanene krever, sa sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Tormod Korpås til Utdanningsnytt den gangen.

Powered by Labrador CMS