Det er foreslått å kutte 15 stillinger i skolene i Østre Toten.

Lærere i Østre Toten slår alarm om stillingskutt

Lærere i Østre Toten kommune forteller om en økning i vold, trusler og hærverk. De advarer mot planlagte stillingskutt.

Publisert

Det skriver nettavisen Toten Idag.

De har snakket med en lærer, en inspektør og leder for Utdanningsforbundet i kommunen, som alle forteller den samme historien: Kutt i ressurser har gjort hverdagen stadig mer krevende.

Inspektør ved Lena ungdomsskole, Lise Alund Skjølås, sier hun kjenner på utfordringer med å få timeplaner til å gå opp, bemanne gruppetilbud og individuelle tiltak, ivareta ro og orden i friminuttene, økt sykefravær og vanskelighetene med å få inn vikarer. Barneskolelærer Merete Indrelid Haugen sier hun spør seg hvor lenge hun klarer å stå i jobben lenger.

– Utfordringene bare øker. Samtidig krymper ressursene. Skoleledere og lærerkollegaer søker seg bort, sier Haugen til Toten Idag.

Antall skoler

Østre Toten kommune har i dag sju barneskoler og to ungdomsskoler. Siden 2019 er antall stillinger i grunnskolen i kommunen redusert med mer enn 30. Nå er det foreslått å kutte 15 stillinger til neste år.

Linn Therese Myhrvold, lokallagsleder i Utdanningsforbundet, men det er nødvendig at de folkevalgte ser på skolestrukturen, og heller vurderer å kutte i antall barneskoler.

– De folkevalgte må ta beslutninger. Enten må grunnskolen tilføres ressursene som kreves for forsvarlighet med den skolestrukturen vi har, eller så må skolestrukturen tilpasses ressursene, sier Myhrvold til lokalavisen.

2023-budsjettet i Østre Toten skal vedtas i kommunestyret 7. desember.

Powered by Labrador CMS