Barnehagene i Stavanger får økt bevillingene med 18 millioner kroner og kan bruke pengene som de vil, men ønsket fra politikerne er økt bemanning.
Barnehagene i Stavanger får økt bevillingene med 18 millioner kroner og kan bruke pengene som de vil, men ønsket fra politikerne er økt bemanning.

Deler ut 18 millioner kroner til barnehagene i Stavanger

Pengene kan barnehagene bruke som de vil, men Eirik Faret Sakariassen (SV) håper pengene blir brukt på å øke bemanningen.

Publisert

Når flertallspartiene i Stavanger legger fram sitt budsjett i dag, innebærer det at man øker rammetilskuddet for barnehagene i kommunen med til sammen 18 millioner kroner. Tre av millionene er rekrutterings- og kompetansehevingstiltak, skriver Dagsavisen Rogalands Avis.

– Vi ønsker at barnehagene skal bruke midlene til å øke bemanningen, få opp voksentettheten og rekruttere pedagoger. Det er viktig for ungene at det er flere voksne til stede gjennom hele dagen. Vi har et mål om å øke pedagogtettheten med 50 prosent. Dette er et viktig steg på veien, sier Sakariassen som sitter i kommunens utvalg for oppvekst og utdanning.

Lotte Hansgaard (Ap) sier det viktigste er å skape trygghet og tilknytning til de andre barna i barnehagen.

– Det handler mye om fysisk nærhet til de voksne og om å ha en primæromsorgsperson. Det er viktig for de yngste, men helt fram til man er fire år, er det å være fysisk nær en voksen, noe av det viktigste for å skape trygghet. Nå er det store rekrutteringsutfordringer i barnehagene, sier Hansgaard.

Barnehagene står fritt til å bruke pengene som de vil, men øverst på ønskelista fra SV-politikeren er økt bemanning.

– Disse midlene kan man bruke på lønnstilskudd hvis man skal få tak i pedagoger, eller kampanjer for å få folk til å jobbe i Stavanger kommune. Da lar vi administrasjonen og barnehagene selv til å avgjøre hva som er riktig for å få opp bemanningen i barnehagene. Barnehagene får mer armslag til selv å bestemme hvordan de skal bruke pengene. Hvis de vil bruke midlene på nye leker, kan de det, men jeg håper at det aller meste går til å øke bemanningen i barnehagen, sier han.

Budsjettet blir endelig vedtatt i kommunestyret 12. desember.

Powered by Labrador CMS