Streik. Bildene er tatt i H17

Barneombudet bekymret for læringstapet streiken medfører

Barneombudet mener elevene som er berørt av lærerstreik, påføres et læringstap som kan forfølge dem resten av skolegangen.

I et åpent brev til myndighetene ber Barneombudet regjeringen gjøre en barnets beste-vurdering knyttet til lærerstreiken.

– Barneombudet er bekymret for de langsiktige konsekvensene av streiken for elevene. Som under pandemien, vil læringstapet for de berørte elevene kunne forfølge dem resten av skolegangen. Barns rett til utdanning krever at regjeringen også vurderer og iverksetter nødvendige kompenserende tiltak for å sikre læringstap på sikt, skriver Barneombudet.

Regjeringen anmodes om å gjøre en vurdering basert på den informasjonen som nå innhentes om konsekvensene av streiken for ulike grupper barn.

En barnets beste-vurdering vil blant annet se på hvordan streiken påvirker særlig utsatte barn og unge. Når barnets beste er kartlagt, må det veies opp mot andre hensyn.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS