Det er uklart hva Læringsverkstedet mener at begrepet «metodefrihet» omfatter, skriver Odd Arild Viste.

Det er uklart hva Læringsverkstedet mener med begrepet «metodefrihet»

Debatt: En viktig avklaring er hva som egentlig legges i metodefrihet.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsnytt publiserte nylig en artikkel som tok for seg pedagogikken i Læringsverkstedet. Artikkelen tar for seg Hanne Fehn Dahles doktoravhandling «Butikk eller pedagogikk?», og en ansatt i Læringsverkstedet er blant de som intervjues. I arbeidet med avhandlingen fant Dahle at Læringsverkstedet legger «strenge føringer» for det pedagogiske arbeidet.

Den ansatte, som av hensyn til ansettelsesforholdet velger å være anonym, har erfaringer som står i samsvar med Dahles konklusjoner. Som tillitsvalgt har jeg vært i kontakt med mange ansatte i Læringsverkstedet som har formidlet det samme. Derfor kom ingenting i artikkelen som noen overraskelse for min del. Helt til det kom til motsvar fra en av styrerne i Læringsverkstedet, som påstår der stikk motsatte: «Barnehagelærerne våre har full metodefrihet».

Les også: – Full metodefrihet i Læringsverkstedet

Da ble jeg forvirret. Og jeg er neppe den eneste, så jeg tenker det er behov for en real oppklaring. Når det er så ulike oppfatninger om et så viktig tema innad i en bedrift, tenker jeg at noe rart må ha skjedd i kommunikasjonen. En viktig avklaring i den sammenhengen er hva som egentlig legges i metodefrihet.

Sånn som jeg oppfatter det, omfatter ikke metodefrihet bare det at du fritt kan velge hva slags metoder, redskaper og rammer som skal gjelde i det pedagogiske arbeidet. Jeg mener at «full metodefrihet» også må bety at du helt fritt kan velge bort metoder, som du ut ifra føringene i rammeplanen og ditt eget faglige skjønn vurderer som uhensiktsmessige.

Les også: Feilaktig fremstilling av Læringsverkstedet

Det er nettopp ved muligheten til å velge bort tvilen min oppstår, og åpenbart er det også mange av de ansatte i Læringsverkstedet som er usikre. For å rydde bort enhver tvil hos både ansatte og andre interesserte, håper jeg derfor at Læringsverkstedet kan svare på følgende spørsmål:

Står alle pedagoger og barnehager i Læringsverkstedet fullstendig fritt til å velge bort alle metoder, rekvisitter (inkludert Læringsvenner) og programmer som ligger under bedriftens pedagogiske paraply?

Jeg vil på forhånd gjøre oppmerksom på at alt annet enn et klart og utvetydig ja som svar på spørsmålet, vil bli tolket som et nei. Det samme gjelder taushet.

Les også:

Powered by Labrador CMS