Trude Sydtangen er daglig leder i Læringsverkstedet. Hun avviser at pedagogene i kjeden ikke har full metodefrihet.

– Full metodefrihet i Læringsverkstedet

– Hanne Fehn Dahle bygger etter det jeg kan se konklusjonene sine på fem misfornøyde blant våre 5000 ansatte, noe som er et særdeles lite grunnlag av informanter, sier Trude Sydtangen, daglig leder i Læringsverkstedet.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehagelærerne våre har full metodefrihet. Det som ikke er lov i våre barnehager, er å ikke holde høy kvalitet, sier hun.

Bakgrunnen for uttalelsen er reportasjen om toppstyrt pedagogikk i kommersielle barnehager, deriblant Læringsverkstedet. I sin doktoravhandling konkluderer Hanne Fehn Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet at pedagogikken i store barnehagekjeder bryter med den norske barnehagetradisjonen. Professor Anne Greve, støtter den konklusjonen. Slik opplever også barnehagelæreren Utdanning har snakket med sin hverdag.

– Mest av alt føler jeg at hele utdanninga mi smuldrer bort. Hva jeg kan om barns trivsel og utvikling etterspørres ikke, sier hun.

Ifølge Trude Sydtangen er det viktigste for kvaliteten i Læringsverkstedets barnehager er det de kaller deres hjertekultur. Kulturen skal preges av raushet og varme, der hvert enkelt barn opplever at de har betydning for fellesskapet.

– Hvorfor sier da Dahles kilder og Utdannings primærkilde at alt er så styrt at de ikke får brukt lærerutdanninga si?

– Det forstår jeg ikke. Jeg kan bare be de som opplever det slik om å snakke med oss. Vi skal ikke ha det slik.

Nettverk som deler ideer

– I stillingsannonser skriver dere ofte at pedagogene skal påse at barnehagen drives i samsvar med Læringsverkstedets verdiplattform, etterleve Læringsverkstedets kvalitetsstandard og «identifisere deg med Læringsverkstedets verdier». Hvorfor det, når de har høyskoleutdanning i praktisering av barnehagens rammeplan?

– Rammeplanen er naturligvis grunnlaget. Men vi setter delekulturen høyt. Pedagogene danner et nettverk som deler ideer og erfaringer. All utvikling skal skjer nedenfra, sier Sydtangen.

– Dette er ikke minst viktig med bakgrunn i at den store forskningsbaserte undersøkelsen Goban konkluderer med at kvaliteten i flertallet av norske barnehager ikke er så god som man forventet, legger hun til.

– Lek skal prege hele dagen

– På nettet skriver dere mye om lekende læring, men lite om frilek. Forskerne bak Goban sier kvalitetsforbedringa bør være mer frilek og mindre voksenstyrt aktivitet. Er ikke det det motsatte av slik dere arbeider?

– All læring hos oss skjer gjennom lek og bygger på lek og samspill. Frileken har en naturlig plass. Vi har lek i stammen for alt vi gjør, og det skal prege hele dagen. Vårt barnesyn er at vi er likeverdige og at barnet er kompetent. Barns medvirkning er «kjernen» i alt vårt arbeid og knyttes sammen med barns egenverd og danning. Barn skal ha en «stemme» som blir hørt i deres egen hverdag.

– Dere sier lite om barns rett til medvirkning på nett. Hvordan ivaretas den?

– Vi kan ikke sitte i konsernledelsen og definere medvirkning. Det håndteres i den enkelte barnehage.

– «I det pedagogiske konseptet vårt er rammeplanens sju fagområder satt sammen til fem fagtemaer, som legges inn i et pedagogisk ukeprogram i hver enkelt barnehage», skriver dere på nettet. Er det ikke et imperativ i formuleringa?

– Å lese det slik er å ta setninga ut av sammenhengen. Rammeplanen setter ramma for arbeidet i barnehagen, og vi vet at gode barnehager drives lokalt. Men det er ingen motsetning mellom arbeidet med rammeplanen, som sier hva man skal gjøre, og at barnehagene må finne ut hvordan de skal gjøre det. Vi har delekultur og en utvikling nedenfra. Den som har skoen på, vet selv best hvor den trykker. Vår pedagogikk er et helhetlig rammeverk med utgangspunkt i rammeplanens føringer og målsettinger. Derfor kan vi ha en god delekultur på tvers av barnehagene.

Les også: Hvem imponerer barnehagelæreren egentlig med fulle månedsplaner?

Inviterer til diskusjon

– Fagtemaene deres har hver sin dokke som skal være med på aktivitetene. Hvorfor det?

– Læringsvennene er en konkretisering og en synliggjøring for barn. De skaper nysgjerrighet, engasjement og utforskertrang, og er ett av mange verktøy som barnehagene kan bruke.

– Dahle sier til Utdanning at det er legitimt å diskutere barnehagepedagogikk, men at dere ikke vil diskutere, bare bestemme. Hva er din kommentar?

– At hun tar feil. Sammen med alle våre ansatte deler vi tanker, erfaringer, refleksjon og ideer. Vi ønsker å diskutere barnehagepedagogikk med alle, men vi vil ha en god diskusjon med åpenhet, ikke ut fra en avhandling som baseres på fem anonyme kilder. Dahle har ikke vært i noen av våre barnehager og heller ikke snakket med oss. Jeg inviterer gjerne Dahle til diskusjon hos oss.

– Ifølge Dahles informanter sier dere på samlinger at å arbeide i Læringsverkstedet ikke er for alle. Stemmer det?

– Ja, om du tar bort «Læringsverkstedet». Det er ikke for alle å jobbe i barnehage. Du må ha hjerte for det.

– Systematisk arbeid

– Utdannings kilde sier arbeidsmetoden gjør at barna blir sittende for mye i ro. Hva sier du til henne?

– At det er leit om det oppleves slik. Dette bør kunne ordes med annen organisering. Vi hjelper gjerne med å se på organiseringa.

– Voksenstyrte aktiviteter er svært synlige når dere presenterer pedagogikken på nettsidene. Likevel insisterer du på at pedagogikken ikke er voksenstyrt. Hva er det da som skiller deres pedagogikk fra en hvilken som helst annen barnehage?

– Vi fokuserer på systematisk arbeid og et godt læringsmiljø der alle barn blir sett og inkludert. Systemene våre skal bidra til forenkling i barnehagen og frigjøre tid til å være sammen med barna i hverdagen. Gjennom lærende nettverk bygger vi kompetanse, læring og kvalitet, noe som er en fordel ved å være del av en stor kjede, sier Trude Sydtangen.

Powered by Labrador CMS