barnehage barnehånd hånd sandkasse leke

Foreldreutvalg vil ha strammere regulering av private barnehager

Foreldreutvalget for barnehagene vil gi kommunene større mulighet til bestemme om, hvor og hvilke barnehager kommunen trenger. 

Publisert

Det er i høringssvaret til dokumentet «Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Styring og finansiering av barnehagesektoren)» utvalget skriver dette. De mener mer styringsrett til kommunene kan føre til større variasjon i barnehagetilbudet. 

– Dette kan føre til at foreldre får et større mangfold av barnehager å velge mellom, skriver Foreldreutvalget for barnehagene (FUB). 

Men her er foreldra og  Private barnehagers landsforbund (PBL) på kollisjonskurs.

– Lovforslaget går i feil retning fordi foreldrenes ønsker og behov ikke blir vektlagt i stor nok grad, skriver PBL i sitt høringssvar.

Opp til kommunen

1. februar gikk fristen ut for å sende inn synspunkter på hvilke regler som skal gjelde for styring og finansiering av barnehagesektoren. Da hadde det kommet ut over 2700 svar. 

Høringen kommer i forlengelsen av barnehagestrategien som regjeringa la frem for ett år siden. 

Der ble det varslet at regjeringen ville gjennomgå regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren legge fram et helhetlig forslag til regelverksendringer.

– Mye av det gamle regelverket stammer fra tida da barnehagesektoren var i oppbygging og mangelen på plasser stor. I dag har vi tilnærma  full dekking. Det krever nye strategier og nye lover, skriver regjeringa i høringsdokumentet.

De ønsker blant annet at det skal være opp til kommunene om de vil godkjenne etablering av en ny privat barnehage. 

De foreslår også en lovfesta rett for kommunene til å redusere antallet barnehageplasser en barnehage er godkjent for når dette er nødvendig for å hindre overkapasitet kommunen. I vurderinga skal kommunen ta utgangspunkt i at reduksjonen skal fordeles jevnt mellom barnehagene i kommunen.

Siden 80-tallet har det vært stor grad av fri etableringsrett for private barnehager. Hvis kommunen totalt sett har hatt overskudd av barnehageplasser har ikke kommunen kunnet kutte i anna enn de kommunale plassene for å skape balanse.

Foreldreutvalget for barnehager, FUB, støtter departementets forslag og peker på at de vil gi en likebehandling av private og kommunale barnehager. Men understreker at reduksjon i plasser må vurderes opp mot hvor foreldre bor og hvor de ønsker barnehageplass. 

PBL derimot, flagger sin motstand.  

– Flere tiår tilbake

– Nedskalering av antall barnehageplasser reguleres i dag gjennom at plasser som familiene etterspør blir opprettholdt, mens plasser som familiene velger bort, må legges ned. Tomme barnehageplasser i private barnehager utløser verken foreldrebetaling eller offentlig tilskudd. Dagens system følger et demokratisk og fornuftig prinsipp som ivaretar familienes rett til å velge, og gir i tillegg viktige insentiver til kontinuerlig utvikling av kvalitet og mangfold i sektoren, skriver PBL . 

De advarer mot å vedta det de kaller «de mest ytterliggående forslagene i høringsnotatet». 

– Lander politikerne på de gale løsningene, kan det sette utviklingen i sektoren flere tiår tilbake.

Les: Forslag til endring av barnehagesektorenPowered by Labrador CMS