Anne Green Nilsen, i Fagforbundet etter at partene i barnehagestreiken kom til enighet i mekling hos Riksmekleren onsdag morgen.

Barnehagestreiken er over – partene enige på overtid

Natt til fredag ble det enighet i meklingen mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte i barnehager.

Dermed er den fire uker lange streiken over og de 65 ansatte fordelt på åtte barnehager kan gå tilbake på jobb fredag morgen.

Streiken gikk til slutt til tvungen mekling der meklingsfristen gikk ut torsdag ved midnatt. Meklingen fortsatte på overtid før partene ble enige litt før klokken 1 natt til fredag.

– Et viktig skritt på veien mot en fullverdig barnehagepensjon i NHO-barnehagene, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Partene har blitt enige om at den delen av offentlige tilskudd som er beregnet til pensjonsformål, skal brukes til pensjonsformål.

Pensjon har ikke tidligere vært tariffestet og det har vært et svært variabelt sparenivå mellom de ulike barnehagene. Nå har alle blitt sikret maksimale sparesatser i innskuddspensjonen.

– Med denne avtalen har vi sikret de ansatte en langt bedre tjenestepensjon enn de har hatt tidligere. Det er også avtalt et partsarbeid som har som mål å komme med en felles anbefaling om valg av tjenestepensjonsordning, sier Green Nilsen i en pressemelding.

Pensjonsordningen skal reguleres gjennom særavtaler som senest skal inngås 1. juni med virkning fra samme dato.

Powered by Labrador CMS