I disse private kjedene får barnehagelærere lønnshopp

De største private barnehagekjedene gir barnehagelærere lønnshopp etter nye regler. – Det er det riktige å gjøre, sier Kanvas-leder Robert Ullmann om de nye ansiennitetsreglene. 

Publisert Sist oppdatert

Når barnehagelærere og lærere blir ansatt, plasseres de inn en lønnsstige basert på hvor lang ansiennitet de har. I fjor ble reglene endret for hva slags tidligere arbeidserfaring som skal telle med når denne ansienniteten beregnes. Dette ble gjort i hovedtariffavtalene i både kommunal sektor og for private barnehager i PBL.

Nå blir all tidligere arbeidserfaring fra privat virksomhet også godkjent. Slik var det ikke før.

Det betyr at flere blir plassert høyere i lønnsstigen ved ansettelse, noe som kan bety betydelige lønnshopp. For enkelte kan det utgjøre over 100 000 kroner i året.

Problemet er bare at endringen ikke har tilbakevirkende kraft for dem som ble ansatt før endringen.  I et rundskriv fra kommuneorganisasjonen KS står det at de nye reglene «endrer ikke den fastsatte lønnsansiennitet for arbeidstakere som har tiltrådt før 1.5.2022». Det fører til at flere lærere og barnehagelærere velger å bytte jobb for å få utløst lønnshoppet.

– Vi merker en økning i antall medlemmer som søker nye jobber som følge av de nye ansiennitetsreglene i hovedtariffavtalen, sier Joakim Bang, organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lillestrøm.

Men enkelte arbeidsgivere har tatt grep for å unngå nettopp det. Blant dem er de store barnehagekjedene Læringsverkstedet, FUS og Kanvas

– Alle må likebehandles

– Det var egentlig en enkel sak å behandle dette, da det i fjor høst dukket opp i forbindelse med budsjettplanleggingen for 2023, sier Robert Ullmann, daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas.

Da så de raskt at endringen i hovedtariffavtalen hadde noen konsekvenser som det virket som nokså få hadde fått med seg.

– Vi skjønte at endringen ville føre til en forskjellsbehandling av ansatte som vi ikke ville vedkjenne oss. Det er urimelig at en nyansatt skal få en mer gunstig ansiennitetsberegning enn en ansatt som har vært hos oss lenger. Så vi avgjorde raskt at alle må likebehandles, sier Ullmann.

Det innebar at 45 personer som var ansatt før 2022 fikk oppjustert ansienniteten, i snitt med 5,3 år.

– Noen fikk et betydelig opprykk i lønn, sier Ullmann.

– Hvor mye har det kostet for Kanvas?

– Det har en kostnad, og den ligger i millionklassen. Men vi har ikke betraktet det sånn, for vi har bare tenkt at alle skal ha ansiennitet etter den nye beregningen. Det er det riktige å gjøre, og det er ikke en så stor økonomisk belastning at vi ikke kan gjøre det, sier Ullmann.

Han skulle imidlertid ønske at konsekvensene av denne endringen i hovedtariffavtalen var noe organisasjonene i tariffoppgjøret håndterte i selve oppgjøret, slik at dette ansvaret ikke ble lagt til å være en sak mellom hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Vi snakker om at ansatte skal oppleve lønns- og arbeidsbetingelser som rettferdige og forståelige. Her endte hovedtariffavtalen med noe som verken var rettferdig eller forståelig, sier Ullmann.

– Ønsker å beholde

Også Læringsverkstedet har valgt å åpne for at alle barnehagelærere får godkjent ansiennitet etter de nye reglene.

– Vi har et stort faglig fellesskap med to tusen pedagoger som vi fryktelig gjerne ønsker å beholde. For oss er det naturlig at de som er ansatt tidligere skal få samme beregning av ansiennitet som det nyansatte får, sier Hanne Kielland Haakensen, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet.

De ga derfor beskjed om at barnehagelærerne kunne ta kontakt med sin styrer og be om å få godkjent ny ansiennitet, hvis de hadde erfaring som ikke var blitt godkjent med de tidligere reglene.

– Vi har ikke en sentral oversikt over hvor mange dette vil gjelde eller hvor stor kostnaden blir. Men det er ingen tvil om at det er en betydelig kostnad, sier Haakensen.

– Har dere fått noen reaksjoner?

– Vi har bare fått positive reaksjoner på at dette er noe barnehagelærerne hos oss setter stor pris på.

Også barnehagekjeden FUS opplyser at de har tatt samme grep.

– Våre daglige ledere har tidligere i høst fått orientering om at pedagogiske ledere kan kontakte sin daglige leder for å få sin ansiennitet godkjent. FUS er opptatt av sikre et høy og likeverdig kvalitativt tilbud til barna, og vil beholde den faglige kompetansen som hver barnehage i dag innehar, skriver pressekontakt i FUS, Monica Johnsen i en e-post.

Saken ble oppdatert 28.09.23 med informasjon om at dette også gjelder FUS.

Under kan du sjekke hvor mye du kan gå opp i lønn hvis du får godkjent mer ansiennitet:

Sjekk hvor mye mer du kan få i lønn

Sjekk hvor mye mer du kan få i lønn

Powered by Labrador CMS