Steffen Handal.

Melby oppfordrer til å sprenge vikarbudsjettene:
Steffen Handal tror ikke løfter om penger er nok for kommunene

Guri Melby lover kommunene koronapenger og ber dem om å sprenge vikarbudsjettene i skoler og barnehager om nødvendig. Løfter om at pengene vil komme senere har ikke vært tilstrekkelig så langt, mener Steffen Handal.

Publisert Sist oppdatert

I spørretimen i Stortinget onsdag denne uken garanterte kunnskapsminister Guri Melby (V) nok en gang for at kommunene vil få koronautgifter dekket.

– Og vikarutgifter er blant det som regnes inn. Så det er veldig viktig at kommunen ikke holder igjen og holder seg til vikarbudsjettene satt opp for et år siden, men at de faktisk sørger for å sette inn folk der det er behov, sa Melby.

Kommunene ble dermed oppfordret til å sprenge vikarbudsjettene om nødvendig.

– Tar for lang tid

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, etterlyser fortsatt tydeligere føringer fra regjeringshold.

– Det er bra Melby sier det kommer penger, men jeg er fortsatt veldig urolig for at det tar for lang tid. Vi har hatt undersøkelser blant barnehagestyrere og rektorer, og mange har fått signaler om at de må belage seg på kutt i budsjettene neste år, sier Handal.

Han mener det fortsatt er knyttet mye usikkerhet til hvilke utgifter staten vil dekke.

– Regjeringen sier at alle utgifter skal kompenseres, og nå har hun nevnt vikarutgifter som et konkret eksempel, men fortsatt lurer mange på hvilke utgifter det faktisk er snakk om.

– Tror du oppfordringen fra kunnskapsministeren om å sprenge vikarbudsjettene kommer til å ha noen effekt ute i kommunene?

– Det er vanskelig å svare på, men til nå har garantiene og løftene om penger fra regjeringen ikke vært tilstrekkelig. Det ser vi veldig tydelig i svarene i våre undersøkelser blant lederne i barnehager og skoler, sier Handal.

– Mange vikarer er et problem for de yngste

I spørretimen på Stortinget sa Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg at kommuneloven krever at kommunene budsjetterer med penger de har, ikke penger de tror de kan få i framtiden. Handal mener det er et viktig poeng at kommunene neppe vil bruke penger de ikke er sikre på at de har.

– Regjeringen er nødt til å ta dette på stort alvor. Mange lærere i skoler og barnehager er veldig slitne og har stått i et kjempestort press.

Han peker også på at det ikke nødvendigvis er enkelt å fylle på med vikarer heller.

– Stort forbruk av vikarer kan ha en bakside. Det er mangel på vikarer, i alle fall folk som kan steppe inn og gjøre en god jobb. Og særlig for de yngste barna er stor vikarbruk et problem fordi det fører til mindre stabilitet og trygghet. Vi vet at styrere i barnehagene har uttrykt bekymring for nettopp det, sier Handal.

– Må avgjøre hva som er forsvarlig

– Enkelte er bekymret for at stort fravær og økt vikarbruk fører til at det nå kommer flere ukvalifiserte inn i undervisningen i skolen, men det må vi kanskje akseptere i den situasjonen vi står i nå?

– Ja, det kan hende. Samtidig er det barnehagestyrerne og skolelederne som må avgjøre hva som er forsvarlig. Vi bør for eksempel diskutere om en styrer i barnehagen kan redusere åpningstiden eller stenge barnehagen på kort eller lang sikt, dersom de ser at tilbudet ikke er forsvarlig. Vi må også vurdere hvilke oppgaver som kan legges bort i situasjoner der tilgangen på folk er svært presset, sier Handal.

I spørretimen på Stortinget sa også Melby at de nå vil få klarhet i de sprikende tallene for bruken av ukvalifiserte lærere i skolen. Hun varslet de første svarene i juni 2021.

– Vi har etterlyst dette veldig lenge, så nå er vi først og fremst glad for at vi skal få et kunnskapsgrunnlag. Det haster, og det haster først og fremst for elevene som opplever så utstrakt bruk av ukvalifiserte i både grunnskole og videregående. Det er svært problematisk, sier Handal.

Powered by Labrador CMS