Mathilde Tybring-Gjedde er sterkt uenig i kritikken fra Arbeiderpartiet om manglende satsing på skole og barnehage.

STATSBUDSJETTET 2021

Slår tilbake mot kritikken:
– Et løft for utdanning og kompetanse

– Regjeringens forslag til budsjett er et historisk løft for utdanning og kompetanse, ikke et kuttbudsjett. Og kommunene har fått og skal få koronakompensasjon, sier Høyre-representant Mathilde Tybring-Gjedde.

Publisert Sist oppdatert

,– Torstein Tvedt Solberg har gjentatte ganger gått ut og anklaget regjeringen for at skoler og barnehager ikke har fått penger i krisepakkene. Det stemmer ikke. Til sammen er det blitt bevilget 20 milliarder til kommunesektoren i forbindelse med koronapandemien. I tillegg varslet regjeringen denne uken at det i statsbudsjettet for 2021 vil komme ytterligere 2 milliarder, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Hun har liten sans for Arbeiderpartiets klage på manglende koronakompensasjon.

Da regjeringen i slutten av september la fram sin krisepakke på 6 milliarder kroner, uttalte stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) til Utdanningsnytt:

- Nok en gang er skoler og barnehager glemt når koronakrisepakkene deles ut.

Mathilde Tybring Gjedde viser til at skole og primærhelsetjenesten er to av de viktigste oppgavene kommunene har, noe de er fullt ut klar over.

Les også: Barnehage, skole og utdanning i statsbudsjettet: Her er de viktigste punktene

– Lokalpolitikere må prioritere

– Dersom Tvedt Solberg er bekymret for at kommunene ikke prioriterer barnehager og skoler, bør han snakke med Arbeiderpartiets egne lokalpolitikere. Arbeiderpartiet styrer nå mange av de større kommunene. Jeg har forståelse for at de ønsker enda mer penger fra statlige myndigheter, men jeg håper at også Arbeiderpartiet lokalt ser verdien av å prioritere skoler og barnehager, sier Tybring-Gjedde, som representerer Høyre i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Hun viser til at Arbeiderpartistyrte Bodø allerede i desember foreslo kutt i antall lærerstillinger, samtidig som de prioriterer at elevene skal få et brødmåltid.

– Også byrådet i Oslo har lagt opp til store kutt i Osloskolen over de neste årene, samtidig som de viderefører og styrker andre tiltak, sier hun.

Hun mener dessuten at det ikke er noe grunnlag for Tvedt Solbergs kritikk av et kutt på 100 millioner kroner til bemanning i barnehagen.

– Dette var en treårig overgangsordning etablert i 2017 for at kommunene skulle få gjennomført bemanningsnormen. Høyre i regjering innførte bemanningsnormen, og vi har fulgt den opp med midler til gjennomføring. Dette er noe Arbeiderpartiet er fullstendig klar over, sier hun.

– Lover statlige koronapenger

Også Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier budsjettforslaget er en oppskrift på kutt, og savner en klargjøring av korona-kompensasjonen. Til det svarer Tybring–Gjedde:

– Jeg forstår at koronapandemien fører til en presset kommuneøkonomi. Men regjeringen har sagt tydelig ifra om at kommunene skal kompenseres. Nå i oktober sluttføres den økonomiske gjennomgangen regjeringen og et KS–utvalg har gjort. Og regjeringen har lovet å komme tilbake til hvordan kommunene skal kompenseres i salderingen av årets budsjett, sier hun og legger til:

– I tillegg er det altså foreslått 2 milliarder i frie midler i budsjettet for 2021. Også disse pengene kan brukes i skole og barnehage. Beskjeden kommunene har fått er å ikke kutte i tilbudet til barn og unge som følge av koronapandemien.

Les også: Sp og SV mener regjeringen sultefôrer kommunene

Vil ha flere lærerspesialister

Handal er i tillegg kritisk til at det er satt av 230 millioner til videre satsing på lærerspesialister, en ordning han mener ikke er godt nok forankret i lærerprofesjonen. Til Utdanningsnytt uttaler han:

– Regjeringen følger opp sin egen satsing slik de har sagt de vil gjøre. Problemet er at den ordningen mangler legitimitet hos lærerprofesjonen. Det kan den få, men da bør regjeringen snarest sette seg ned med oss slik at vi kan se på hvordan.

Tybring–Gjedde sier at lærerspesialistordningen er en alternativ karrierevei for lærere som ønsker å bli i klasserommet. Hun viser til at Utdanningsforbundet selv har vært pådriver for alternativ karrierevei og at det er bakgrunnen for at Høyre har villet satse videre på lærerspesialistene.

– Jeg mener at lærerspesialistordningen er særlig viktig i begynneropplæringen. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra mange lærere som har hatt nytte av den kompetansen lærerspesialistene har fått. Lærerspesialistene inngår i regjeringens satsing på tidlig innsats, sier hun.

Gir videreutdanning i spesialpedagogikk

Tybring-Gjedde er dessuten opptatt av elever som har gått glipp av undervisning i koronaperioden.

– Det er satt av 170 millioner i budsjettet til at sårbare elever skal få mulighet til å ta igjen noe av det de kan ha gått glipp av da skolene stengte ned, sier hun og legger til:

– I tillegg styrker vi kompetanseløftet innen spesialpedagogikk med 25 milliarder til videreutdanning. Videreutdanning innen det spesialpedagogiske feltet er noe helt nytt som regjeringen har prioritert å bevilge penger til og på dette videreutdanningstilbudet er det langt flere søkere enn det er plasser.

I tillegg viser Tybring-Gjedde til at regjeringen gir flere familier med lav inntekt mulighet til billigere plass på skolefritidsordningen (SFO). Her får hun stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) på nakken. For SV vil heller ha universelle ordninger enn behovsprøvde.

– Hva med satsingen på å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring?

– Dette er også et prioritert område for regjeringen. Særlig mener vi det er viktig å jobbe for at yrkesfagelever får lærlingplasser, slik at de klarer å fullføre og bestå, sier hun.

Powered by Labrador CMS