Kunnskapsminister Guri Melby.

Melby til kommunene:
– Ikke hold igjen, sett inn vikarer

Kunnskapsministeren lover at kommunene skal bli kompensert for utgifter til koronahåndtering. Hun ber dem derfor om å sprenge budsjettene om nødvendig for å sette inn vikarer der det trengs.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har vært veldig tydelig på at kommunene skal få koronautgifter dekket, og vikarutgifter er blant det som regnes inn. Så det er veldig viktig at kommunene ikke holder igjen og holder seg til vikarbudsjettene satt opp for et år siden, men at de faktisk sørger for å sette inn folk der det er behov, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) i spørretimen i Stortinget.

I dag ble det kjent at hver fjerde lærer i videregående i Oslo er vikar

– Overarbeidet allerede til høstferien

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg viste til en undersøkelse fra Utdanningsforbundet hvor over 60 prosent av skolene svarte at de har fått signaler om budsjettkutt neste år, og hvor svært få rapporterte at de har fått dekket koronautgifter så langt.

– Ansatte i skoler og barnehager over hele landet er overarbeidet allerede til høstferien, sa Tvedt Solberg og mente regjeringen må få overført mer penger til kommunene umiddelbart for å hindre negative konsekvenser i skole- og barnehagebudsjetter.

Melby svarte at de allerede har kompensert kommunesektoren med 29 milliarder kroner.

– Jeg tror allikevel det er mange rektorer, barnehageledere og andre som ikke opplever at pengene har nådd helt ut. At de opplever å sitte med de samme budsjettene som de gjorde opprinnelig, sa hun.

Avventer rapport

Hun viste til at det fortsatt er usikkert hva merkostnadene knyttet til pandemien vil beløpe seg til for kommunene.

– Vi må få bedre tall før vi kan konkludere med akkurat hvor mye vi skal kompensere, både for 2020, men også hva vi skal legge inn i budsjettene for 2021. For å få oversikt har regjeringen satt ned arbeidsgruppe sammen med KS for å kartlegge hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for kommuneøkonomien, sa Melby.

Ifølge kunnskapsministeren er den første rapporten fra arbeidsgruppen straks klar.

– Jeg forventer at kommuner og fylkeskommuner gjør det de kan for å opprettholde et så godt tilbud som mulig, sa Melby.

– Kan gjøre opp regningen senere

Tvedt Solberg viste til at realitetene ute i skoler og barnehager er koronakutt, og at dette skjer nå.

– Skoler og barnehager trenger ikke bare forståelse, men også penger, sa han.

Han viste til at kommuneloven krever at kommunene budsjetterer med penger de har, ikke penger de tror de kan få i framtiden.

– Budsjettene i kommunene skal landes nå, før regjeringen har fått alle sine rapporter ferdig. Det er dette som er alvorlig, når regjeringen ikke legger penger på bordet, men til nå bare har hatt tomme løfter. Arbeiderpartiet har foreslått at vi legger penger på bordet nå. Den totale regningen kan vi gjøre opp senere, sa Tvedt Solberg.

– Beviselig feil

Kunnskapsminister Melby pekte igjen på at det totalt er bevilget 29 milliarder kroner til koronautgifter i kommunene.

– Påstanden om at regjeringen ikke har lagt penger på bordet er beviselig feil. Men det er ikke noe tvil om at regjeringen også vil legge mer penger på bordet, sa Melby.

Powered by Labrador CMS