Det er flere vikarer i videregående skole i Oslo enn ellers i landet.

Hver fjerde vgs-lærer i Oslo er vikar

Ved skolene i Oslo er det langt høyere andel vikarer enn i resten av landet.

Publisert Sist oppdatert

Om lag ti prosent av landets lærere som går i en eller annen form for midlertidig stilling, opplyser kommunenes interesseorganisasjon, KS.

HR-direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Anne Tveitan Ferignac, bekrefter at andelen midlertidig pedagogisk ansatte i Oslo er 18 prosent i grunnskolen og 25 prosent i videregående skoler.

— Det er ikke påfallende mange midlertidige stillinger i Osloskolen, sier Anne Tveitan Ferignac.

Hun begrunner blant annet bruken av vikarer at de er en etat med nærmere 17.000 ansatte.

— Det vil nødvendigvis være behov for vikarer av ulike slag. Det var for eksempel seks prosent sykefravær i 2019. Ved overgangen 2019-2020 hadde over 400 ansatte fødselspermisjon og over 600 lærere var i videreutdanning, sier Ferignac.

Flere lærere rundt omkring i Norge blir gående i vikariat etter vikariat uten å få fast jobb.

— Hvordan skal dere sikre flere fast ansatte i skolen?

— Ved ledige stillinger søker skolen å tilsette fast. Dette er imidlertid avhengig av kvalifiserte søkere, jfr. forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Utdanningsetaten med representanter fra skolen er både på universitet og høyskoler for å rekruttere. Det gjennomføres rekrutteringskampanje årlig.

— Det er stor konkurranse om søkerne og til dels få søkere som fyller kompetansekravene, både faglig og formelt for eksempel yrkesfaglærere som ikke har fullført PPU.

— For nyutdannede lærere, så ligger grunnlønna på alle lærerkoder, høyere i Oslo enn i KS. Det viktigste tiltaket for å sikre flere fast ansatte i skolen, er å utdanne flere til læreryrket.

Ved de videregående skolene i Oslo er 25 prosent midlertidighet ansatt.

— Kompetansekravene både faglig og samlet er høyere for videregående skoler enn grunnskolen. Det er mange små fag med få undervisningstimer og små fagområder, som medfører færre kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Det igjen innebærer at man ofte må velge mellom å ikke tilsette eller tilsette noen midlertidig som nesten fyller kompetansekravene, sier Anne Tveitan Ferignac, HR-direktør i Utdanningsetaten i Oslo.

Powered by Labrador CMS