Mener eldrebølgen må gi skolekutt:
– Kommunene må flytte ressurser fra oppvekst til pleie og omsorg

Flere eldre og færre barn gjør at kommuner må ha en plan for å kutte kostnader til skoler og barnehager i tiden framover, ifølge kommuneanalytiker Håvard Moe. 

Publisert

 Det melder Kommunal Rapport.

Håvard Moe er seniorrådgiver i KS Konsulent og jobber med økonomiske analyser av kommunesektoren. Nå ytrer han stor bekymring for det han karakteriserer som en faktafornektelse i deler av Kommune-Norge.

– Folketallet stuper i mange kommuner, men man planlegger for vekst. Antall eldre går til himmels, men mange kommuner har ingen plan for hvordan det skal håndteres. Barnetallet faller kraftig, men det er ingen plan for å kutte kostnader i grunnskole og barnehage. Kompetanse- og arbeidskraftmangelen er prekær, men ingen tar inn over seg konsekvensene av dette. Man satser bare på at alt dette løser seg, sier Moe til Kommunal Rapport.

Han varsler et potensielt sammenbrudd i deler av kommunesektoren i løpet av få år om ting ikke endrer seg.

– Det kraftige skiftet i demografien bør tilsi at kommunene flytter ressurser fra oppvekst til pleie og omsorg, men slik er det ikke, sier Moe.

Han peker på at det særlig er små distriktskommuner han er bekymret for.

– Lokalpolitikerne må tørre å ta skolestrukturdebatten, selv om det er upopulært. Antallet eldre øker hvert år. Da kan man ikke bruke 5-10 år på å bestemme seg for om man skal legge ned en skole eller ikke. Jeg har til gode å møte kommunedirektører og økonomisjefer som ikke er bekymret for dette, sier Moe til Kommunal Rapport.

Powered by Labrador CMS