Fordeler og ulemper ved å være barnehagelærer

Debatt: – De som vurderer å bli barnehagelærere, kan gjøre det i visshet om at de går inn i en jobb som kan bli helt fantastisk.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor skal ungdom velge læreryrket? Førstelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen, Robert Mjelde Flatås, gir oss 24 gode grunner i Utdanningsnytt, i et innlegg som først og fremst er rettet mot det å jobbe i skolen. Midt i all oppmerksomheten om mobbing, vold og trusler, og alt annet skolen ikke får til, tenker jeg det er bra at noen løfter frem de positive sidene i et yrke mange tross alt trives veldig godt i.

Det samme gjelder barnehagen. Når virkeligheten når medieflatene, handler det gjerne om mangel på vikarer, høyt sykefravær, trange økonomiske rammer og for dårlig bemanning. Alt dette er riktig, men det er ikke hele sannheten. Også de ansatte i barnehagen trives veldig godt på jobb.

Mange av de grunnene Flatås oppgir for å bli skolelærer, kan også anvendes på barnehagen. Jeg skal ikke gjenta disse punktene, men vil gjerne legge til noen grunner som jeg tenker er mer spesifikt relevante for barnehagen. Samtidig vil jeg peke på noen ulemper ved det å jobbe som pedagog i barnehagen, slik at det positive og negative kan veies opp imot hverandre.

I tillegg til Flatås sine punkter, kan følgende være gode grunner til å bli barnehagelærer i 2024:

 1. En jobb med mulighet for mye bevegelse og uteliv gjennom arbeidsdagen, hvor du får nyte årstidene i fulle drag.
 2. Du får leke på jobb.
 3. Gjennom å ta det i barns lek, får du oppleve fantastiske univers du aldri hadde blitt kjent med ellers.
 4. Du får oppleve hvordan barna vokser og utvikler seg gjennom leken, og du kan bidra til denne prosessen.
 5. Du har store muligheter til å være med på å forme dagen.
 6. Det er store muligheter til å få en varm og hjertelig velkomst når du kommer, og en klem når du går.

Dessverre er det også noen grunner til at det kan være lurt å velge noe annet enn å bli barnehagelærer i 2024:

 1. Ressursene i barnehagen er ikke tilstrekkelig til å løse oppdraget som er gitt. Først og fremst er det for få ansatte og for få pedagoger.
 2. Lønna. Denne er langt lavere enn i andre yrker med tilsvarende ansvar og utdanning. I et livslønnperspektiv må du regne med å komme dårligere ut enn mange med mye mindre utdanning.
 3. Du må regne med relativt ofte ikke å få gjennomført planlagte opplegg på grunn av akutt sykefravær.
 4. Det er forholdsvis stor fare for å få belastningsskader dersom du står i jobben over mange år.
 5. Faren for å ende opp som uføretrygdet er ganske stor, noe som gjør at faren for å bli fattig som pensjonist er tilsvarende stor.
 6. La oss være ærlige; du må være ute i mye drittvær, ikke bare når sola skinner.
 7. Legger du sammen mine grunner til å bli barnehager med Flatås sine, er det lett å forstå hvorfor mange trives godt med å jobbe i barnehagen. Grunnene til å gå denne veien ser for meg ut til å være langt flere enn det motsatte. De få ulempene er likevel alvorlige, fordi de kan ramme på en måte som får store konsekvenser for den enkelte.

  I oppløftende retning trekker det at mye av det som er ulempene med å jobbe i barnehagen skyldes en enkelt ting; det er for få ansatte, både i tall og med pedagogisk utdanning. For dette går det nemlig an å gjøre noe med!

  De som vurderer å bli barnehagelærere, kan altså gjøre det i visshet om at de går inn i en jobb som har et potensiale til å være helt fantastisk. Gjør de det, ikke bare med idealisme og pågangsmot, med også med en neve som er knyttet til politisk kamp for bedre bemanning, vil sjansen være enda større for en lang og lykkelig karriere. Det vi driver med er så viktig at vi ikke bare kan leke, vi som jobber i barnehagen. Vi må også rope.

Powered by Labrador CMS