André Sæthre og Katrin Innvær Ankervold.

Denne kommunen ga lærere lønnshopp:
– De forsto urettferdigheten som ville oppstå

I Fitjar kommune kan flere lærere juble for lønnshopp. Der har nemlig kommunen valgt å gi alle lærere godkjent ansiennitet etter nye regler.

Publisert

I fjor ble reglene endret for hva slags tidligere arbeidserfaring som skal telle med når lærere og barnehagelærere innplasseres i lønnssystemet. Nå skal all tidligere erfaring fra privat virksomhet også telle med når ansienniteten beregnes.

Et ansiennitetshopp på lønnsstigen kan utgjøre over 100 000 kroner for enkelte.

Problemet var bare at endringen ikke ville gjelde for dem som ble ansatt før mai 2022. Det har resultert i at flere lærere og barnehagelærere har valgt å bytte jobb for å få utløst lønnshoppet.

I barnehagesektoren har de private storkjedene Læringsverkstedet og Kanvas valgt å gi alle sine barnehagelærere godkjent ansiennitet etter de nye reglene, til tross for at det utgjør en ekstrakostnad i millionklassen.

Enkelte lærere, som har blitt ansatt før regelendringen, forteller at de har søkt sin kommune om å få godkjent ansiennitet etter de nye reglene, men uten å få gehør.

I Fitjar kommune i Vestland fylke har de derimot valgt å ta initiativ selv til at alle som kan ha krav på mer ansiennitet, skal få det.

– Vi er opptatt av at alle skal behandles likt, og vi syntes det var veldig urimelig at ny ansiennitetsberegning kun skulle gjelde for nyansatte, sier Katrin Innvær Ankervold, leder i Utdanningsforbundet i Fitjar.

Hun roser både den tidligere og den nåværende kommunalsjefen for å ha tatt grep, slik at alle får ansiennitet etter nye regler.

– Vi er veldig takknemlige for at de forsto den urettferdigheten som ville oppstå med de nye reglene, sier Ankervold.

– Betydelig opp i lønn

Rundt 20 ansatte har fått melding om at de kan sende inn referanser for å få godkjent mer ansiennitet.

– Noen av dem vil kunne gå betydelig opp i lønn på grunn av dette, noe vi er veldig fornøyde med, sier Ankervold.

Hun sier dette også handler om å beholde de lærerne man har i kommunen ettersom konkurransen om lærerne blir større.

– I år er første året vi i kommunen ikke har klart å få fylt opp alle klasserom med lærere med lærerutdanning. Det er en reell fare for at vi ikke klarer å rekruttere nok lærere, og det har nok også spilt inn fra kommunens side. Vi vil ikke miste noen av våre lærere over til nabokommuner, sier Ankervold.

– Ikke vanskelig å støtte

Etatssjef for oppvekst i Fitjar kommune, André Sæthre, understreker at han er nokså ny i jobben, og at dette var en diskusjon som allerede var godt i gang da han kom inn.

– Men det var ikke vanskelig å støtte opp om dette ut fra de utfordringene vi ser generelt med rekruttering. Vi ønsker å beholde de gode folkene vi har, og vi ønsker ikke at de må søke seg bort, for eksempel til nabokommunen, sier han.

Han mener det er fornuftig å gi de nye ansiennitetsreglene tilbakevirkende kraft.

– Hvis ikke vil det være en urettferdighet i dette, og det bør være like regler for alle. Hvis vi ikke gjør det, er det en fare for at ansatte vil velge å bytte jobb, noe vi ikke ønsker, sier Sæthre.

Under kan du sjekke hvor mye du kan gå opp i lønn, hvis du får godkjent mer ansiennitet:

Sjekk hvor mye mer du kan få i lønn

Sjekk hvor mye mer du kan få i lønn

Powered by Labrador CMS