Trålveien idrettsbarnehage.

Ansatte i Læringsverkstedet har lokal frihet og autonomi over egen praksis

Debatt: – Min integritet som pedagog og profesjonsutøver blir svertet.

Publisert

Jeg skriver dette innlegget både som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, pedagogisk leder i Læringsverkstedet, fagansvarlig i Trålveien idrettsbarnehage og samtidig som mor i en av Læringsverkstedets barnehager. Jeg skriver fordi jeg er skuffet! Med bakgrunn i en artikkel i Utdanning nr 5/2021, diskusjoner og ulike leserinnlegg og diskusjoner på sosiale medier ser jeg at min integritet som pedagog og profesjonsutøver blir svertet.

Ansatte i Læringsverkstedet har blitt beskrevet som «hodeløse høns», uten egne meninger og er toppstyrte med standardiserte føringer. Jeg med flere kan bare undres over validiteten i dette når artikkelen i bladet Utdanning kun intervjuer én ansatt og det er ikke gjort noe forsøk på å se saken i andre nyanser eller fra andre som ikke mistrives i jobben sin.

Jeg synes det er svært beklagelig at noen føler det slik som denne ansatte gjorde, men jeg ønsker med dette innlegget å belyse en annen virkelighet, en virkelighet som jeg og svært mange av de andre 5000 ansatte i Læringsverkstedet kjenner – og det er stolthet. Jeg er stolt av jobben min, hver eneste dag. Jeg jobber i et firma som ser og anerkjenner sine ansatte. En barnehagekjede som er opptatt av kvalitet. En barnehagekjede som er opptatt av kompetanseheving blant de ansatte, hvor man jevnlig får tilbud om kurs. En barnehagekjede som har utarbeidet gode pedagogiske verktøy som man kan bruke i sitt arbeid, og en barnehagekjede som har en visjon som handler om barna!

Les også: Det er uklart hva Læringsverkstedet mener med begrepet «metodefrihet»

Og det er barna jeg føler blir glemt oppi dette som når føles som en «heksejakt». Læringsverkstedet barnehager er for alle barn! Det finnes ulike konsepter, vi har blant annet idrettsbarnehager, natur- og friluftsbarnehager, musikk og gårdsbarnehager. Felles for alle barnehagene er visjonen, tilgang til gode pedagogiske verktøy og lokal frihet.

Rammeplanen løfter fram barnehagen som arena for barns lek og fysiske utfoldelse, godt kosthold og utvikling av gode vaner. Barnehageloven trekker fram blant annet barnets beste og barns rett til medvirkning, og det er dette vi har som utgangspunkt i vårt daglige arbeid – det er barna som er og skal være i fokus!

Vi ansatte i Læringsverkstedet er ikke toppstyrte, vi har lokal frihet, vi har autonomi over egen praksis og vi har gode pedagogiske verktøy som vi kan bruke i vårt arbeid.

I Læringsverkstedet har vi et pedagogisk verktøy som vi kaller «hjertekultur». Her står sosial kompetanse, raushet og varme sentralt, hvor man arbeider med vennskap, konfliktløsning og styrking av barns selvfølelse. Redskaper barna trenger i deres dannelsesforløp. Allikevel blir dette kritisert så til de grader. Så nå føler jeg at det trengs en oppklaring, følg godt med: Vi ansatte i Læringsverkstedet er ikke toppstyrte, vi har lokal frihet, vi har autonomi over egen praksis og vi har gode pedagogiske verktøy som vi kan bruke i vårt arbeid.

Les også: – Får ukentlig henvendelser fra barnehagelærere i kjedebarnehager

Merk at dette er ikke pålagte eller standardiserte føringer, dette er verktøy man kan bruke om man har behov eller ønsker. Noen barnehager praktiserer fagdager, hvor hver enkelt dag følger en av læringsvennene og deres fagområdet, dette er også noe man kan gjøre. Noen barnehager har verken uke- eller månedsplaner, hvor det generelle fokuset er å ikke være planstyrte, men å ha fokus på barns medvirkning og gripe dagen for det den er.

Læringsvennene er ofte med i leken, noen ganger med på tur, noen ganger med i vognene for en dupp, noen ganger nederst i ei lekekasse, og ofte sett med størknet kaviar på etter å ha fått kos hos barna. Ja, de er synlige hos oss! Samtidig er vi ikke pålagt å bruke dem, og nei de er ikke med på alt vi gjør. De er med på barnas premisser, spesielt Hjertrud - hun får alltid være med på bursdagssamling siden bursdagsbarnet vil ha henne i fanget.

Et annet godt verktøy vi har er ressursbanken, som kan sammenlignes med «Idèbroen», som mange ansatte i Norges barnehager henter inspirasjon fra. Ressursbanken er pedagogiske opplegg og aktiviteter som ansatte i Læringsverkstedet, både assistenter, fagarbeidere og pedagoger, har laget og delt i denne plattformen.

Vi har stort fokus på delekultur, både innad i Læringsverkstedet og ut i kommunens andre barnehager. Det er altså ikke standardiserte opplegg som vi blir pålagt å ta i bruk, slik det dessverre har blitt framstilt. Og det er nettopp derfor jeg kjenner at jeg blir skuffet! Hvorfor kan ikke vi, vi som barnehagelærere i Norges land løfte hverandre opp og stå støtt i det gode arbeidet vi gjør for barna? Kan vi ikke heller gjøre hverandre gode?

Les også: Læringsverkstedet har metodefrihet innenfor rammene i lovverket

Tenk på det året vi nettopp har lagt bak oss, tenk på alle utfordringer, fortvilelser, mestringsfølelser og ny lærdom alle ansatte i Norges barnehager innehar nå. Tenk om vi kunne få resten av landet til å endelig erkjenne hvor viktige vi er for samfunnet, hvor viktig jobb vi alle gjør og løfte profesjonen - som igjen er nettopp til barnas beste.

Jeg ønsker å avslutte med å si noe som mor i Læringsverkstedet. Jeg leverer mitt barn hver dag hos ansatte som møter mitt barn med ett smil og en genuin interesse, ikke bare føles dette godt men ikke minst trygt. Barnehagen gir mitt barn opplevelser, de undrer seg sammen, leker og gir han tid og rom for å finne sin plass i verden samtidig som hans ryggsekk blir fylt med gode erfaringer for å mestre livet videre, og han får føle seg verdifull hver eneste dag.

Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene, i Læringsverkstedet er det viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag, og det gjør meg stolt!

Les debatten:

Powered by Labrador CMS