Trond Lien fra Utdanningsetaten i Oslo..
Trond Lien fra Utdanningsetaten i Oslo..

Utdanningsdirektøren i Oslo:
Elevene blir bedre forberedt til studier med færre fag på videregående

Mer fordypning og færre fag på videregående kan hjelpe ungdom i overgangen fra elev til student, mener direktøren i Utdanningsetaten i Oslo.  

Publisert Sist oppdatert

– Færre fag for elever på studiespesialisering er noe som har vært diskutert av lærere og rektorer i lang tid, sier Trond Lien, direktør i Utdanningsetaten i Oslo. Lien var i Arendal for å diskutere hvordan den videregående skolen skal bli bedre til å forberede elevene bedre for studier.

– Større valgfrihet og mer fordypning for elevene på studiespesialisering kan gjøre dem mer forberedt på den virkeligheten som møter dem på høyskoler og universiteter, sier Lien. 

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til et råd for studieforberedende utdanningsprogram. Leder av rådet er Bjørg Rafoss Tronsli fra Utdanningsdirektoratet, og Utdanningsforbundets Thom Jambak er også med i rådet. 

– Dette rådet skal vurdere nettopp dette, sier Lien.

– Noe man kan tenke seg, er at elevene velger retning allerede på videregående, og at de dermed får færre fag, sier Lien. Dette kan bety at en elev allerede fra første året på videregående velger realfag, og dermed ikke har samfunnsfag på timeplanen.

Debatt under Arendalsuka
Debatt under Arendalsuka

– I dag har elevene åtte fag det første året på videregående. Det er mange små fag, med få timer i uka. Man kan tenke seg at de heller har for eksempel fem fag, flere timer i hvert fag og mer fordypning, sier Lien. 

– Dersom det blir sånn, vil jo elevene velge retning allerede fra de er 16 år. Tenk om de angrer?

– En slik ordning måtte jo selvfølgelig hatt retrettmuligheter slik at man ikke velger seg bort, sier Lien. 

Rådet for studieforberedende utdanningsprogram skal blant annet gi råd til myndighetene og hjelpe nasjonale myndigheter i utviklingen av studieforberedende utdanningsprogram.

Powered by Labrador CMS