Unio-leiar Ragnhild Lied gjesta Utdanningsforbundet Møre og Romsdal sitt fylkesårsmøte i Geiranger.

Unio-leiaren vil ha kjenslemessig jobbpress fram i lyset

Psykososialt press må bli meir anerkjent som ein risiko i arbeidslivet, understreka Unio-leiar Ragnhild Lied i helsinga si til fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Publisert

Unio har inngått eit samarbeid med forskingsinstituttet SINTEF om å kartleggje emosjonelle krav og belastningar hos lærarar og andre arbeidstakarar som jobbar mykje med andre menneske.

– Eg vonar alle som får tilsendt spørsmåla via Utdanningsforbundet, tek seg tid til å svare, oppmoda Unio-leiaren i helsingstalen til fylkesårsmøtet i Geiranger torsdag morgon.

Ho peika på at arbeidsmiljølova gir godt vern mot belastningar i det fysiske arbeidsmiljøet.

– Bygningsarbeidarar blir beskytta med hjelm på hovudet og stål i skoa. Men kva slags vern har du når du må handtere frustrerte føresette og utagerande elevar? poengterte ho.

Ragnhild Lied meiner dei psykososiale belastningane er lite anerkjent og verdsett som ein risikofaktor.

– «Det er berre ein naturleg del av jobben», vert det sagt.

Ho la vekt på at Unio dei siste åra har jobba for meir merksemd og anerkjenning av dei emosjonelt krevjande sidene ved jobben, og at kartlegginga SINTEF skal gjennomføre, er ein del av dette arbeidet.

– Dette er ingen «quick fix», men systematisk og førebyggjande arbeid med dei psykososiale risikofaktorane på arbeidsplassen kan gje betre arbeidshelse og lågare sjukefråvær og fråfall frå arbeidslivet. Rett og slett ein betre arbeidskvardag, sa Ragnhild Lied på fylkesårsmøtet i Geiranger, som ligg i hennar eigen heimkommune, Stranda.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS