Å slå ned varmen på skoler kan gå utover elevenes læring

Lavere temperaturer kan påvirke jobb og læring, sier forskere.

Publisert

Det skriver forskning.no.

De har snakket med Peder Wolkoff, tidligere professor i innendørs luftkvalitet og helse ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

Han viser til sin egen oversiktstudie fra 2021 som viser at mellom 22 og 24 grader er den optimale temperaturen for et arbeidsmiljø. Han understreker samtidig at det ikke er forsket spesifikt på effektene av lavere temperaturer hos skolebarn.

Les også: Folkehelseinstituttet venter ny koronabølge

Også Bjarne W. Olesen, leder av DTUs Internationale Center for Indeklima og Energi, forteller at lavere temperaturer kan påvirke læring og produktivitet.

Men han legger til at mer klær løser det meste.

– For hjernens yteevne handler det ikke så mye om temperaturen, men om folk er tilpasset. Når man ikke har det komfortabelt, er det vanskelig å konsentrere seg. Det samme kan gjelde støy eller for høy temperatur, sier han.

Setter ned temperaturen

Som et resultat av høye strømpriser setter mange kommuner og barnehageeiere nå ned temperaturen i skoler og barnehager.

I Kanvas-barnehagene har de bestemt at temperaturen senkes til å ligge mellom 19 og 21 grader.

I Bergen senkes temperaturen til 20 grader i alle offentlige bygg. Den samme temperaturen er satt som ny minimumstemperatur også i kommunale skoler og barnehager i Oslo.

Vestby kommune legger seg nå på den nedre grense for innetemperatur som Arbeidstilsynet mener er forsvarlig, 19 grader, skriver Vestby Avis. Det samme gjør de i Halden kommune.

Halden Arbeiderblad skriver at strømbudsjettene ryker på stort sett alle skolene i kommunen. I tillegg til innetemperatur på 19 grader har alle rektorene fått beskjed om at de må innføre to innsparingstiltak:

  • En svært restriktiv holdning på enhver form for innkjøp uansett budsjettstatus.
  • Alle ansettelser skal avklares med kommunalavdelingen før gjennomføring.

– Lufting er viktig

Både i Halden og Oslo vil man også vurdere hvor lenge ventilasjonsanlegget står på hver dag.

De danske forskerne forskning.no har snakket med advarer imidlertid om at risikoen for virusinfeksjoner, som influensa eller korona, øker når det er kaldere. De understreker at god ventilasjon og lufting er viktig for å fjerne virus.

Olesen gir følgende råd: – Sett opp vinduene i pausene slik at man får luftet godt. Og pass på å ha varme klær så du kan holde ut både luftingen og de lave temperaturene.

Powered by Labrador CMS