Fylkespolitiker Balder Alvær Olafsen sier SV støtter lærernes krav og ber Fylkesrådet legge press på KS.

SV-politiker ber fylkesråden i Viken legge press på KS

SV ber fylkesrådet i Viken legge press på KS for å få slutt på lærerstreiken. Men Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV, får en kald skulder fra fylkesråd for kompetanse og utdanning, Heidi Westbye Nyhus (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Søndag klokka 12 møtes partene hos Riksmekleren for å forsøke å få en slutt på lærerstreiken. Men fortsatt er det steile fronter mellom KS og de tre lærerorganisasjonene; Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag.

Sist uke ba SV-politiker Balder Alvær Olafsen fylkesråden i Viken om å lytte til lærerne og legge press på KS.

Les også: Kjære politikere. Dere kan ikke lenger gjemme dere bak KS. Dere er KS.

– Viken er Norges største fylkeskommune og dermed en av de største medlemmene i KS. Den makten må tas i bruk for å bidra til å finne en løsning. SV mener at ansvaret for å få slutt på streiken ligger hos KS. De må innfri lærernes hovedkrav, sier Balder Alvær Olafsen.

SV i Viken har stilt skiftelig spørsmål til fylkesråden for kompetanse og utdanning, Heidi Westbye Nyhus (Ap) for å forsøke å få fortgang i saken. Men så langt har de ikke fått svar.

Også politikerne har et ansvar

Om bakgrunnen for SVs engasjement viser Olafsen til kjente argumenter fra lærerne.

– Det er lærerkrise. Færre søker seg til lærerutdanningene, hver femte lærer er ikke utdannet lærer og over halvparten av lærerne vurderer å bytte jobb. I tillegg har lærerne vært lønnstapere i flere år på rad. Da må noe gjøres, sier han.

Politikerne har så langt pekt på partene og bedt dem løse konflikten seg imellom. Olafsen mener at også politikerne har et ansvar for å bidra.

– Det er et politisk ansvar å sørge for at vi har gode kvalifiserte lærere i klasserommene våre. Ålreite lønninger er en del av løsningen for å få det til. Derfor må fylkesråden på banen. Hadde hver femte taxisjåfør vært uten lappen hadde vi reagert, sier han.

Les også: Utdanningsforbundet: KS kan avslutte streiken for prisen av 1,3 kilometer motorvei

Sparer millioner på lærerstreiken

Sist uke trappet Utdanningsforbundet opp lærerstreiken med ytterligere 3000 lærere og nå er totalt 6600 lærere i streik. Onsdag varslet Utdanningsforbundet at ytterligere 1800 lærere tas ut i streik fra mandag 19. september. Da vil 8100 lærere være i streik.

I Viken fylkeskommune er 61 skoler så langt tatt ut i streik.

En beregning Utdanningsforbundet Lillestrøm har gjort for Romerikes Blad, viser at kommunen sparer rundt 2650 kroner i gjennomsnitt per dag for én lærer.

– Utgangspunktet for beregningen er nasjonale lønnsdata, iberegnet arbeidsgiveravgift uttaler medlem av streikekomiteen i Utdanningsforbundet Lillestrøm, Alexander Fjellestad, til Nettavisen.

Oppdaterte tall viser at Lillestrøm kommune har spart over tre millioner kroner på lærerstreiken så langt. I Viken fylkeskommune har de spart over 20 millioner.

Fjellestad mener de innsparte lønnskostnadene må beholdes i skolen.

Frp mener innsparte midler må tilbake til skolene

Fremskrittspartiet er enige i at lønnsmidlene fylkeskommunen sparer bør tilbakeføres til skolene.

– Jeg er sterkt bekymret for at disse pengene vil bli brukt på andre ting, eller for å saldere offentlige budsjetter i stedet for det pengene egentlig skal brukes på, nemlig innhold i skolen, sier Frps utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati, til Nettavisen.

Han utfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna til å garantere at pengene det offentlige sparer på streiken beholdes i skolen. Men en slik garanti vil ikke Brenna gi.

Gulati synes det er problematisk for elevenes læring at vi har en pågående streik etter to år med pandemi.

Utdanningsforbundet sentralt har ikke gjort noen beregning av hva kommunene sparer på streiken og verken Utdanningsforbundet sentralt eller KS vil uttale seg om beregningene.

Ikke avgjort hva innsparte midler skal gå til

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Heidi Westbye Nyhus (Ap) bekrefter overfor Nettavisen at Viken fylkeskommune sparer millionbeløp på lærerstreiken.

– Gjennomsnittlig lærerlønn for lærere på videregående skoler i Viken fylkeskommune er på 617.000 kroner. Lønnstrekk gjøres som hovedregel etter antall daglønner. I dette tilfellet er en daglønn 2373 kroner per dag. I tillegg kommer sosiale utgifter, sier hun.

Nyhus mener Viken fylkeskommune med utgangspunkt i streikeuttaket fram til 13. september, har spart rundt 22 millioner kroner.

Til kravet fra Frp-politiker Himanshu Gulati sier Nyhus:

– Det er for tiden ikke aktuelt å omdisponere midler fra skolebudsjettene på grunn av streiken. Viken fylkeskommune legger til rette for å ivareta opplæringen til elevene innenfor de rammer som streiken setter, opplyser hun.

Nyhus sier Viken fylkeskommune skal gjøre det de kan for at elevene skal bli minst mulig skadelidende. Men hvordan de innsparte midlene skal brukes, vil hun ikke si noe om før streiken er avsluttet.

Powered by Labrador CMS