Bystyremedlem Eivor Evenrud (Ap)

Ny strid om språkkartlegging og pedagogiske verktøy

Høyre-byrådet i Oslo vil ha omkamp om pedagogenes metodefrihet, mener Ap-politiker.

Høyre i Oslo vil stryke to vedtak fra 2016 som Eivor Evenrud (Ap) mener kan true metodefriheten til barnehagelærere og lærere i skolen. – Politisk oppspinn, svarer byråden.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 13.30 med svar fra Julie Remen Midtgarden (H), byråd for utdanning.

I 2016 vedtok Oslo bystyre at barnehager ikke skal pålegges å bruke bestemte kartleggingsverktøy og at skoler skal få velge pedagogisk opplegg og verktøy selv. Nå vil nytt byråd oppheve vedtakene.

Det opprører Arbeiderpartiets bystyremedlem i Oslo Eivor Evenrud. Hun har nettopp oppdaget at Høyre-byrådet foreslår å stryke de to verbalvedtakene fra 2016 i forbindelse med behandlingen av Oslo-budsjettet for 2024.

– Det var jeg som foreslo disse formuleringene i Oslo bystyre i 2016. De ble vedtatt, og har vært et helt nødvendig hinder for å stoppe politikere som blir altfor ivrige etter å finne en «løsning» på komplekse pedagogiske spørsmål. At barnehagelærere skal pålegges obligatorisk kartlegging med politisk bestemte verktøy, har alltid vært advart mot fra fagfolk. Å bevare metodefrihet og profesjonens ansvar har vært en viktig kampsak både i Oslo kommune og i forbindelse med innføringen av ny rammeplan for barnehagene, sier Evenrud.

Hun er selv barnehagelærer og var den gangen medlem av partiet Rødt. Evenrud er også opptatt av at lærerne i Oslo kommune skal ha valgfrihet som fagpersoner.

– I 2016 vedtok bystyret i tillegg at det er lærerne som skal velge pedagogisk opplegg og verktøy tilpasset sin elevgruppe. Også dette vedtaket foreslår nytt byråd å fjerne, sier Evenrud.

Byråd Julie Remen Midtgarden (H) mener derimot Evenrud "lager storm i vannglass". 

– Byrådet er klinkende klare på at det er profesjonsutøverne som har metodeansvaret i Oslos skoler og barnehager. Å påstå noe annet, er rent politisk spinn, sier Midtgarden.

Ikke diskutert med fagforeningene

Eivor Evenrud var i forrige bystyreperiode leder for Kultur- og utdanningsutvalget. Nå er hun fraksjonsleder for AP i det samme utvalget, og har lest seg opp på budsjettdokumentene for 2024. Det var i den forbindelse hun oppdaget de foreslåtte endringene.

– Dette forslaget har ikke blitt diskutert med en eneste fagforening. Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser, men Høyre-byrådet vil likevel fjerne det i budsjettet, uten noen forklaring på hvorfor. Derfor stiller jeg byrådet nå fire skriftlige spørsmål, sier Evenrud.

Hun ber blant annet om å få vite hvorfor vedtakene er foreslått opphevet.

Foreslått opphevet

Disse to verbalvedtakene er foreslått opphevet av Høyre-byrådet:

1. Barnehagens innhold og oppgaver (verbalvedtak K5, 2016) 

Oslobarnehagene arbeider etter retningslinjer gitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ledere i barnehage pålegges ikke å bruke bestemte kartleggingsverktøy.

2. Tilpasset undervisning (Verbalvedtak K31, 2016)

Skolen skal ha frihet til å selv velge pedagogisk opplegg og verktøy som er tilpasset deres elevgruppe.

– Jeg lurer på om byrådet mener disse to vedtakene er utkvittert eller om det er andre årsaker til at de er foreslått fjernet. Jeg spør også om byrådet står fast på at det er profesjonsutøverne som har metodeansvaret i Oslos skoler og barnehager, sier hun.

I tillegg ønsker hun å få svar på om byrådet har vært i kontakt med relevante fagforeninger.

Til slutt spør hun om byrådet ønsker å pålegge barnehager og skoler obligatorisk kartlegging og observasjon, og hvilke metoder og verktøy byrådet i så fall har vurdert.

Vil ikke ha omkamp

Evenrud frykter at byrådet nå iverksetter en omkamp.

I 2016 ville Høyre-regjeringen innføre språknorm i barnehagene. Forslaget møtte massiv motstand, fra blant annet «Barnehageopprøret», som Evenrud selv var med på å starte.

I 2020 ville Høyre-regjeringen innføre språkkartlegging av alle barn før skolestart. Også det forslaget fikk tommel ned og i mars 2021 viste det seg at majoriteten av de 300 høringsuttalelsene var negative. Evenrud er bekymret for at Høyre nok en gang vil blande seg inn i pedagogenes arbeid.

 Barnehageopprøret ville ha faglig frihet

I forbindelse med stortingsmeldingen om barnehager som kom i våren 2016, ble det i iverksatt et barnehageopprør gjennom en egen Facebook-gruppe. Opprøret bidro til at Stortinget avviste forslagene om egen språknorm og utbyttebeskrivelser.

I 2016 samlet Barnehageopprøret på få uker tusenvis av tilhengere i Facebook-gruppen. Til slutt hadde gruppen fått med seg over 8600 barnehagefolk. De bidro til at språknorm og utbyttebeskrivelser ikke ble noe av.

– Det er barnehagelærere og lærere som har det pedagogiske ansvaret, sier Evenrud som mener at politikerne ikke skal detaljstyre verken verktøy eller pedagogisk opplegg. Jeg var selv ansatt i barnehage under et Høyre-byråd i Oslo i årevis, og vet godt hvordan de brukte Oslo som «utstillingsvindu» og testkommune ved å innføre massiv obligatorisk kartlegging av alle barn, med tilhørende rapportering og kursing til titalls millioner. Faktisk så var den hodeløse politiske styringa av pedagoger og profesjonsutøvere i Oslo årsaken til jeg at for ti år siden valgte å gå aktivt inn i politikken. Jeg er her ennå, og vet at profesjonen nok engang vil ta kampen mot det jeg mener er ren idioti ment å skulle «løse» komplekse pedagogiske utfordringer, sier hun.

I innledningen til presentasjonen av stortingsmelding 19 «Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen», skrev Høyre-regjeringen blant annet: 

«Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler.»

–  Storm i vannglass

Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H) sier at byrådet bare har gjennomført en opprydding. Hun kaller vedtakene fra 2016 for selvfølgeligheter hun  mener allerede er ivaretatt.

– Her lager Evenrud storm i vannglass. Byrådet er klinkende klare på at det er profesjonsutøverne som har metodeansvaret i Oslos skoler og barnehager. Å påstå noe annet, er rent politisk spinn, sier Midtgarden.

– Vi har gjennomført en opprydning i verbaler da vi la frem vårt første budsjett. Verbalene Evenrud viser til ble ikke fjernet fordi vi er uenige i innholdet.

Midtgarden viser til at Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift som barnehagene er pålagt å følge, helt uavhengig av verbalen.

– Det er også selvsagt at skolene skal ha frihet til å velge pedagogiske opplegg selv. Skoler og lærere skal også ha metodefrihet. At det forrige byrådet trengte en verbal for å forholde seg til profesjonens metodefrihet, må stå for deres regning, sier hun.

Powered by Labrador CMS