Antallet elever i SFO fortsetter å øke

Ni av ti første- og andreklassinger har plass i skolefritidsordningen. Men på fjerde trinn er det bare fire av ti igjen.

Publisert

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet (GSI-statistikken) viser at totalt går 7 av ti elever i småtrinnet i skolefritidsordningen (SFO, og Aks i Oslo). 

Det er en økning på 12,5 prosentpoeng fra skoleåret 2020-2021. 

Økningen skyldes først og fremst tiltak om redusert foreldrebetaling og gratis 12 timers SFO (halvtidsplass) for 1. og 2. trinn. 

– Vi har prioritert gratis SFO-tilbud for å utjevne sosiale forskjeller og bygge en sterkere fellesskole for alle. Dette har ført til at mange flere barn nå går på SFO. For mange foreldre er pris avgjørende for om de kan sende barna i SFO eller ikke. Billigere SFO hjelper barnefamilier i en tid som er økonomisk krevende, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding. 

Utvider gratis-ordningen

Men det er stor ulikhet på de ulike alderstrinnene viser statistikken. Mens ni av ti første- og andreklassinger har plass i SFO, er det bare fire av ti fjerdeklassinger som fremdeles er i skolefritidsordningen. På tredje trinn er tallet seks av ti. 

Til høsten får imidlertid også tredjeklassingene tilbud om gratis halvtidsplass. 

– Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen. Jeg er veldig glad for at regjeringen sammen med SV har blitt enige om sørge for at alle kommuner skal ha et tilbud om 12 timer gratis SFO i uka for elever på 1., 2. og 3. trinn fra høsten 2024, sier Nordtun.

I 2023 bruker regjeringen 1,4 milliarder kroner på gratis SFO-tilbud for førsteklassinger, og 700 millioner på å utvide ordningen for andreklassinger. 

Etter utvidelsen av ordningen til høsten vil tiltaket koste 880 millioner kroner i 2024.

Trangere budsjetter

Men flere barn med gratis plass betyr også bortfall av foreldreinntekter. Derfor er kommunene kompensert med flere hundre millioner kroner. Men, en NTNU-rapport som kom i høst, tyder på at det ikke er nok. 

Forskerne der konkluderte med at kompensasjonen enten har vært for knapp eller at ressursene ikke har funnet veien til skolefritidsordningene. 

– Ressurssituasjonen for den enkelte SFO ble dermed opplevd som forverret etter at gratis 12-timersplass ble innført, heter det i rapporten. 

Da Utdanningsnytt snakket med statssekretær i kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle (Ap) om dette, svarte han at kommunene er fullt ut kompensert, men at det er opp til kommunepolitikerne å prioritere midler til SFO i sine budsjettprosesser. 

Powered by Labrador CMS