Utdanningsforbundet reagerer på at millioner til utstyr i yrkesfag fordeles ved loddtrekning

Regjeringen bevilget nylig 77 millioner for å bedre utstyrssituasjonen i yrkesfaglige utdaningsprogram. Pengene fordeles ved loddtrekning. – Problematisk, mener Utdanningsforbundet.

Publisert

Forbundet påpeker også at 77 millioner kroner er langt fra nok.

– Denne bevilgningen fra regjeringen er bra, men langt fra stor nok til å dekke reelle behov i skolene, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet til udf.no.

Han viser til at 77 millioner kroner gir tilskudd til omtrent halvparten av skolene som har søkt om å oppdatere utstyret. Dessuten reagerer han og forbundet på at tilskuddet fordeles gjennom loddtrekning.

– Loddtrekning er en ordning som både virker lite seriøs og som strider med kriterier som bør ligge til grunn for fordelingen, sier Skyvulstad.

Fire av ti mangler utstyr

I oktober 2020 publiserte Utdanningsforbundet en undersøkelse der 786 yrkesfaglærere svarte på om de har tilgang til utstyret de trenger for å oppnå kompetansemålene i læreplanen.

42 prosent svarte nei.

Svarene avdekke store forskjeller mellom fagene. Flertallet av lærerne på elektro (61 prosent) og teknikk- og industriell produksjon (58 prosent) svarer at elevene deres ikke har utstyret de trenger.

Lavest andel var det på restaurant og matfag (29 prosent) og design og håndverk (30 prosent).

Sentralstyremeldem i Utdanningsforbundet, Tormod Korpås, omtalte tallene som urovekkende.

– Det å få opplæring på moderne utstyr og opparbeide kompetanse om riktig bruk av dette er vesentlig, både med tanke på elevers og læreres sikkerhet i opplæringen, men også senere i yrkeslivet, sa Korpås.

– Arbeidslivet forventer dessuten at nyutdannede fagarbeidere behersker den yrkeskompetansen opplæringen skal ha gitt dem. Da er det sterkt urovekkende at så mange som 42 prosent av lærerne sier at de ikke har det utstyret læreplanene krever.

Les også: Flere læreplasser og en mer praktisk skole

Etterlyser nasjonal kartlegging

Terje Skylvulstad mener utstyrssituasjonen svekker skolenes mulighet til å gi elevene opplæring som svarer til målene i læreplanen.

– Samtidig blir elevene demotiverte når de forstår at de må lære mye på nytt når de starter læretiden i bedrift fordi de ikke har hatt tilgang til relevant utstyr i skolen, sier han.

Utdanningsforbundet etterlyser bedre og mer forutsigbare tilskuddsordninger til fylkeskommunene og påpeker at utdeling av tilskudd til utstyr bør bygge på behov knyttet til kompetansemålene i læreplanene. De ønsker seg også en nasjonal kartlegging for å få frem det totale behovet for investeringer eller oppgradering av utstyr.

Powered by Labrador CMS