Kunnskapsminister Jan Tore Sanner vil ha bedre kontroll med pengebruken i de store barnehagekjedene. Foto: Jørgen Jelstad.

30 årsverk skal ha kontroll med pengebruken i 3000 barnehager

Et nytt nasjonalt tilsyn skal kontrollere økonomien i private barnehager. Tilsynet legges til Utdanningsdirektoratets avdeling i Molde.

Publisert

Det melder regjeringen i en pressemelding.

– Utdanningsdirektoratet har allerede en avdeling i Molde, og de har derfor gode forutsetninger for å bygge opp et nasjonalt tilsyn med barnehager. På denne måten får vi et samlet, spesialisert fagmiljø som kan løse tilsynsoppgavene effektivt, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Bygges opp over tid

Det er i dag rundt 3000 private barnehager i Norge. Det nye nasjonale tilsynet skal bygges opp over tid, og Kunnskapsdepartementet anslår at avdelingen på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.

Tidligere har hver enkelt kommune hatt ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager. Ifølge en undersøkelse fra Agenda Kaupang hadde kun én prosent av de private barnehagene økonomisk tilsyn i perioden 2013-2016.

Flere enkeltsaker har vist at dette har vært en komplisert og krevende oppgave for mange kommuner.

– Nei, det har vi ikke kapasitet til. Vi er en liten kommune og skulle vi ha gjennomført økonomisk tilsyn, måtte vi ha leid inn profesjonell hjelp, sa rådgiver Mariann Båtnes i Hareid kommune til utdanningsnytt.no tidligere i år.

Store kommuner, som Ålesund, har gjennomført flere økonomiske tilsyn med barnehager, men også de har fortalt om hvor mye det krever.

– Sånn det er nå bruker vi veldig mye tid på dette, sa Astrid Ås Larsen i Ålesund kommune i februar i år.

Nylig krevde Trondheim kommune to millioner kroner tilbakebetalt fra barnehage drevet av Gnist-kjeden. Årsaken var at kommunen mente de hadde operert med for lav bemanning og for høye administrasjonskostnader. I Oslo fikk en enkeltstående barnehage et tilbakebetalingskrav på 1,5 millioner kroner fordi kommunen mente det var gitt for høye lederlønninger og for høy intern husleie. Begge sakene er klaget inn til fylkesmannen.

Ønsker bedre kontroll med kjedene

De siste årene har flere kommuner gjennomført tilsyn, og disse har avdekket misbruk av barnehagepenger blant flere barnehageeiere. Samtidig har antallet barnehager drevet av store barnehagekjeder vokst kraftig. Disse barnehagekjedene driver på tvers av kommunegrenser.

– Kommunene kan i dag ikke føre tilsyn med alle barnehager i samme selskap, hvis de ligger i ulike kommuner. Grunnen er at de bare kan føre tilsyn i egen kommune. Det gjør det vanskeligere å følge pengene, sier Sanner.

Kommunene vil fortsatt føre tilsyn med barnehagene på alle andre områder enn økonomi.

Powered by Labrador CMS