Trondheim kommune har gjennomført flere økonomiske tilsyn den siste tiden, og nå kommer resultatene. Illustrasjonsfoto: Maja Ljungberg Bjåland.

Trondheim kommune vil kreve over to millioner kroner fra Gnist-barnehage

Kommunen mener barnehagen har hatt for lav bemanning og for høye administrasjonskostnader.

Publisert

Trondheim kommune har hatt økonomisk tilsyn med Gnist Trøa barnehage, og nå er den foreløpige tilsynsrapporten klar. Kommunen varsler i rapporten at de vil kreve over 2,2 millioner kroner tilbakebetalt for det de mener er brudd på barnehageloven.

Kommunen har beregnet at Gnist Trøa har brukt 1,6 millioner kroner for lite på bemanning, noe som utgjør rundt tre årsverk i barnehagen med 116 barn.

De har også beregnet at administrasjonsselskapet i Gnist-konsernet har tatt seg for godt betalt for sine tjenester, ettersom utgiftene til administrasjon ligger langt høyere enn for sammenlignbare private barnehager i Trondheim. Kommunene varsler et krav på over 600 000 kroner.

I tilsynet har kommunen kun tatt for seg året 2015. Dette året fikk barnehagen rundt 20 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Trondheim kommune mener dermed at ti prosent av inntektene er brukt i strid med barnehageloven.

Gnist-konsernet har nå fått den foreløpige rapporten slik at de kan komme med bemerkninger, noe som kan medføre endringer i den endelige tilsynsrapporten.

– Vi har fått frist til 5. september med å kommentere den foreløpige rapporten, og vi ser fram til å gi en grundig redegjørelse innen fristen, skriver Børre Andreassen, pressetalsperson for Gnist Barnehager, i en e-post.

Strid om stenging

Det har pågått en langvarig konflikt mellom Trondheim kommune og Gnist-konsernet angående driften av Gnist Trøa barnehage. Kommunen har mottatt flere bekymringsmeldinger, og etter en lang prosess med klagesaker og tilsyn besluttet kommunen tidligere i år at barnehagen måtte stenge fordi driften ikke var pedagogisk forsvarlig.

Det førte til debatt i Adresseavisen hvor Gnist mente vedtaket var urimelig og uriktig og fikk støtte av Private Barnehagers Landsforbund. Kommunen fastholdt i et debattinnlegg at tilstanden i barnehagen gjorde at de mener det er fare for barnas sikkerhet. Kommunen viste til at det helt siden 2014 har vært «klager fra foreldre, bekymringer fra Pedagogisk psykologisk tjeneste, klager og bekymringer fra ansatte og tillitsvalgte».

Eierne i Gnist-konsernet bestrider kommunens vedtak om stenging og har klaget saken inn til fylkesmannen. Mens klagen behandles får barnehagen fortsatt holde åpent.

Utdanning har tidligere skrevet om over 50 millioner kroner i utbytter i Gnist-konsernet og hvordan lav bemanning kan ha bidratt til store overskudd i barnehagene.

Nylig kom det fram at gründerne bak Gnist-kjeden tjente 356 millioner kroner da de i fjor solgte majoriteten av aksjene i selskapet til et internasjonalt oppkjøpsfond.

Vil også kreve penger av Montessori-barnehage

Også Montessoribarnehagene Trondheim AS har fått varsel om tilbakebetalingskrav etter økonomisk tilsyn. Kommunen har beregnet at de har betalt for høy husleie til et selskap i samme konsern. Kravet i den foreløpige tilsynsrapporten er på 322 000 kroner. Kommunen har også her kun tatt for seg året 2015.

Utdanning har vært i kontakt med eier av Montessoribarnehagen og vil oppdatere saken med kommentarer når det kommer.

Powered by Labrador CMS