PISA – verdens største elevtest

Senterpartiet skulle heller ønske oppmerksomheten nå var på elevenes og lærernes utbytte, og muligheten for læringsstøttende prøver, heller enn PISA-resultater. Senterpartiet vil avvikle norsk deltakelse i PISA.

Publisert

Vi har over tid utvikla et enormt omfang av prøver og tester for å kartlegge hva elevene kan, og nærmest hva lærernes og kommunenes innsats er. Faktum er at slike prøver bare gir deler av bildet. Til tross for all oppmerksomheten PISA-resultatene får, kan man ikke uten videre måle elevenes kompetanser uten å ta hensyn til flere variabler som kultur, nasjonalitet og sosiokulturell bakgrunn. Dette sier også professor emeritus Sjøberg ved Universitetet i Oslo, sammen med flere kritiske eksperter verden over.

Senterpartiet er selvfølgelig ikke imot informasjon som kan si oss noe om kvaliteten i undervisningen eller elevenes kunnskap og kompetanse i fag - slik Høyre forsøker å stemple vår kritikk. Vi er ikke redde for mer kunnskap, men vi er bekymret for at PISA-fokuset vil føre til mindre kunnskap. Et for ensidig fokus på resultatene i disse prøvene, og dette som grunnlag for ny skolepolitikk, gir feil styring og utvikling av skolen.

Vi har nok prøver og tester i skolen i dag til å drive god skoleutvikling både nasjonalt og lokalt uten å bygge skolepolitikken på snevre, standardiserte tester utarbeidet av OECD, som har et helt annet formål enn å drive skoleutvikling. Det er oppsiktsvekkende at når temaet er kunnskap, så veier et så tynt kunnskapsgrunnlaget så tungt. PISA-testen er i flere år kritisert for å være mangelfull og med metodiske svakheter. Allikevel får den så stor oppmerksomhet og innflytelse på skolepolitikken.

Lærerne trenger ikke PISA-testen for å vite hva elevene i klassen trenger. Senterpartiet vil bruke mindre tid og ressurser på snevre tester, og isteden gi lærerne mer tillit til å gjøre skolen bedre og tilpasse undervisningen i tråd med den enkelte elevs behov. Det er dette tilpasset opplæring og tidlig innsats handler om.

Høyre bruker PISA-resultatene til å legitimere testing- og konkurranse-skolen, og kritiserer redusert testing i Osloskolen. Men hvordan skal PISA-resultatet kunne si noe om kvaliteten i skolen, når PISA ikke tar hensyn til nasjonale læreplaner eller det brede samfunnsoppdraget den norske skolen har? PISA er verdens største elevtest, og er utviklet for alle verdens landsdeler. Nå er det på tide at samfunnsoppdraget i skolen får mer fokus. Nye læreplaner skal gi mer rom for lek og praktisk læring. Dette gleder Senterpartiets seg stort over! Vi må ikke la PISA-testing tåkelegge oss på veien mot en bedre skole.

Powered by Labrador CMS