Elise Håkull Klungtveit, påtroppende leder av Pedagogstudentene.

«Mange arbeidsgivere svikter de nyutdanna lærerne»

En av fire nyutdannede lærere sier de ikke får den reduserte undervisningstiden de har krav på det første året i jobb.

Publisert

Det viser en spørreundersøkelse blant over 600 nyutdannede lærere som gikk ut i jobb i løpet av første halvår etter endt utdannelse. Undersøkelsen er gjennomført av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet.

Ifølge arbeidstidsavtalen for kommunesektoren har lærere «rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.»

Men hver fjerde nyutdannede i undersøkelsen svarer at de ikke har fått redusert undervisningstid.

– Vi mener det er et klart arbeidsgiveransvar å sørge for god innføring i yrket som blant annet inkluderer redusert undervisning og veiledning. Denne undersøkelsen viser at mange arbeidsgivere svikter de nyutdanna i denne viktige fasen i arbeidslivet, sier påtroppende leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit.

Les også: Nyutdannede lærere må undervise i fag de ikke er kvalifiserte til

Bekymret for videregående

Hun sier de er overrasket over at så mange ikke ser ut til å få redusert undervisningstid i det første arbeidsåret.

– Og vi er spesielt bekymret for lærerne i videregående, der færrest får det, sier Klungtveit.

Om undersøkelsen

Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet står bak undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sendt til 5267 personer som var nyutdannet våren 2019. 1198 personer svarte. Det utgjør en svarandel på 23 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2019.

Av de som svarte var:

  • Over 400 grunnskolelærerutdannet.
  • Over 300 var barnehagelærerutdannet.
  • Rundt 300 hadde lektorutdanning eller Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  • Under 100 var nyutdannet faglærer eller yrkesfaglærer.

Her finner du undersøkelsen.

Under halvparten av de nyutdannede lærerne som begynte i videregående svarte at de fikk redusert undervisningstid.

Grafikken under viser hvor stor andel av de nyutdannede på de forskjellige trinnene som svarer at de får redusert undervisningstid. De resterende har enten svart "nei" eller "vet ikke" på spørsmålet.

De nyutdannede er også spurt om de får delta i en veiledningsordning i den nye jobben. Pedagogstudentene feiret en stor seier da Stortinget i 2018 øremerket 60 millioner kroner til en bedre veiledningsordning for nyutdannede.

6 av 10 nyutdannede i undersøkelsen svarer at de har fått tilbud om veiledning.

– Det er kjempeviktig for nyutdannede å få veiledning. Undersøkelsen viser at mange ikke får det, selv om det er politisk enighet om at det skal de, sier Klungtveit.

Peker på at flertallet får

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, KS, har et litt annet syn på funnene i spørreundersøkelsen.

– Vi merker oss at det store flertallet av våre medlemmer tilbyr de nyutdannede lærerne redusert undervisning det første yrkesåret, skriver avdelingsdirektør i KS, Kristin Holm Jensen, i en e-post.

Hun viser til at de tilbyr kurs og veiledning til kommuner og fylkeskommuner om avtaleverket og arbeidstidsavtalen for å bidra til at disse blir fulgt opp.

– For KS er veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere viktig for å bidra til at de får nødvendig støtte og motivasjon til å bli værende i yrket. Vi samarbeider både med lærerorganisasjonene og andre om å følge opp dette, skriver Jensen.

Powered by Labrador CMS