Foto: Erik M. Sundt

Nyutdannede lærere må undervise i fag de ikke er kvalifiserte til

I grunnskolen gjelder det 6 av 10 nyutdannede lærere.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en spørreundersøkelse blant over 600 nyutdannede lærere. Undersøkelsen ble gjennomført av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet i fjor høst blant nyutdannede som ble uteksaminert våren 2019.

Rundt 90 prosent av lærerne i undersøkelsen var ute i jobb et halvår etter endt utdannelse. Samtidig svarte over halvparten at de underviste i fag hvor de ikke oppfylte kompetansekravene. Blant grunnskolelærerne gjaldt det 6 av 10.

– Det er bra at de får jobb, men det er også viktig å huske på at mange sier de må undervise på et klassetrinn eller i fag de ikke er kvalifisert til. Akkurat det er en utfordring. Arbeidsplassen må bli bedre tilpasset de nyutdannedes kompetanse og behov, sier Klungtveit.

Slik svarer 675 nyutdannede lærere på spørsmålet "Underviser du i fag du ikke oppfyller kompetansekravene i?"

Etterlyser mer penger til lærerutdanningene

25-30 prosent av de nyutdannede mener også at lærerutdanningen i ganske liten eller svært liten grad har forberedt dem til å starte opp i yrket.

Klungtveit mener dette både handler om hva som skjer i lærerutdanningene og om at såpass mange nyutdannede må undervise i fag og nivåer de ikke er kvalifisert for.

– Vi er opptatt av hvordan utdanningen samsvarer med det lærerne møter i praksis. Og vi vet at praksis i utdanningen er dyrt, og det er underfinansiert. Så dette handler i stor grad om å få bedre finansiering av lærerutdanningene. Det er viktig at utdanningen forbereder studentene på yrket de skal ut i, sier påtroppende leder i Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit .

Om undersøkelsen

Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet står bak undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sendt til 5267 personer som var nyutdannet våren 2019. 1198 personer svarte. Det utgjør en svarandel på 23 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2019.

Av de som svarte var:

  • Over 400 grunnskolelærerutdannet.
  • Over 300 var barnehagelærerutdannet.
  • Rundt 300 hadde lektorutdanning eller Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  • Under 100 var nyutdannet faglærer eller yrkesfaglærer.

God arbeidsplan kan gi mestringsfølelse

De nyutdannede lærerne i skolen opplever i stor grad mestring i jobben. Samtidig mener mer enn hver fjerde at de ikke har fått en god arbeidsplan. I undersøkelsen finner de også at de som svarer at de har en god arbeidsplan også i større grad svarer at de opplever mestring i jobben.

Slik svarer 675 nyutdannede lærere som har gått ut i jobb i løpet av første halvår etter endt utdannelse:

Lærertørke i 2021

Hvert år kommer det ut rundt 2000 nyutdannede grunnskolelærere som fyller opp omtrent like mange stillinger i norske skoler. Men omleggingen til femårig grunnskolelærerutdanning betyr at det neste år knapt vil komme ut noen nyutdannede grunnskolelærere.

Dermed blir det lærertørke for skolene i 2021, noe som kan bety problemer for mange skoler med å få fylt ledige stillinger med kvalifiserte lærere.

– Da blir det ekstra viktig å ivareta de som kommer ut. Det blir et par år hvor man virkelig trenger de nyutdannede vi har, og da er det ekstra viktig å tette lekkasjene, sier Klungtveit.

Powered by Labrador CMS