Lærer Wenche Melkild på Rana ungdomsskole bruker munnbind på jobb.

På Norges største ungdomsskole bruker lærerne munnbind

– De ønsker å bruke det, sier rektor, Kari Edvardsen. Men til tross for høyt smittetrykk anbefaler ikke myndighetene at lærere bruker munnbind i undervisningen.

Publisert Sist oppdatert

– Lærerne bruker munnbind, særlig når de er ute i friminuttene. Men også i undervisningen og ellers når de er inne, sier Kari Edvardsen.

Edvardsen er rektor ved landets største ungdomsskole, Rana ungdomsskole i Nordland. Skolen har 800 elever og 100 ansatte. De fleste ansatte bruker munnbind.

– Det ble diskutert på trinnmøter, og der kom det fram at de ønsker å bruke munnbind. Vi har derfor kjøpt inn munnbind, sier rektor Edvardsen.

Det er høyt smittetrykk i landet, og videregående skoler er på rødt nivå og har hjemmeundervisning. På Rana er rektoren glad for at lærerne bruker munnbind.

– En ting er jo at det kan hindre smitte, men signaleffekten er også viktig, sier Edvardsen og forklarer:

– Elevene er veldig flinke til å vaske hender, men det å holde avstand er litt vanskeligere for de unge. En lærer med munnbind minner dem på at de må passe litt på.

Les også: Delta krever ministermøte om karanteneregler i skolen

– Passer ikke alltid

De ansatte på Rana velger selv når de skal bruke munnbind.

– I noen situasjoner kan det være vanskelig å bruke det, og det er heller ikke alltid det er nødvendig. Dersom det er få elever i klasserommet og man kan holde god avstand, sier Edvardsen.

Hun håper munnbind-bruk kan være med på å hindre smitteutbrudd og stengt skole.

– Det er viktig å holde skolen åpen, både på grunn av læringsarbeidet og ikke minst med tanke på det sosiale. Å møtes på skolen er veldig viktig for elevene.

Til tross for at skolen har 800 elever har de bare hatt ett smitteutbrudd.

– I 2020 hadde vi et utbrudd her, og da var skolen stengt et par uker. Det håper vi at vi slipper i framtida, sier Edvardsen.

– Anbefaler ikke munnbind i undervisningen

Til tross for høyt smittetrykk vil ikke Utdanningsdirektoratet gå ut med en anbefaling om at lærere skal bruke munnbind. Direktoratet viser til opplæringsloven som ikke åpner for bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen.

– Elever og ansatte kan likevel bruke munnbind dersom bruken er helsemessig begrunnet, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet.

Det er innført massetesting av elever for å hindre spredning av koronaviruset, men bruk av munnbind er ikke foreslått. Børnes legger til at det ikke er anbefalt å bruke munnbind i undervisningen.

– For elever og ansatte på ungdomsskolen og videregående skole, er det ikke anbefalt å bruke munnbind i undervisningssituasjonen. Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel, sier Børnes.

Hun legger til at det er noen kriterier som bør oppfylles dersom ansatte skal bruke munnbind.

– Det bør foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene. I tillegg bør det være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.

Du finner mer informasjon om bruk av munnbind i smittevernveilederne for skole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Powered by Labrador CMS