Vaksiner lærere og andre ansatte i barnehage og skole

Debatt: I en tid der mange blant annet er bekymret for tapt læringsutbytte, burde det være et lett valg å sikre elevene friske lærere.

Publisert

Vi skriver 21. april 2021, og det er nå over ett år siden koronapandemien slo inn over landet. Etter en periode med total nedstenging, åpnet landets barnehager og skoler igjen fra medio april 2020 og har med noen lokale unntak vært åpne siden det.

Dette innlegget er signert Utdanningsforbundets 11 fylkesledere:
Thomas Nordgård, Anita Karlsen,
Geir Røsvoll, Gerd Botn Brattli,
Steinar Strømsli, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, Ottar Stordal, Solveig Hals, Johannes B. Aagaard, Aina Beate Skjefstad Andersen og Thore Johan Nærbøe.

Lærere og ledere i barnehage og skole har vært på arbeidsplassen sin, møtt barn og elever og gjort den jobben som regjering og samfunnet har forventet av dem. For å sikre at våre yngste og mest sårbare får den opplæringen de har krav på, har våre medlemmer vært til stede og mer enn bidratt til den dugnaden landets ledere har bedt om. Altfor ofte under svært dårlige kår, og altfor lenge med Antibac som eneste smitteverntiltak.

Onsdag 7. april kunne vi lese at Folkehelseinstituttet (FHI) i sitt nye forslag til vaksineplan åpnet for at lærere i barnehage og skole kunne rykke fremover i vaksinekøen, og prioriteres spesielt etter at risikogrupper ned til 45 år og helsepersonell har blitt vaksinert. Likevel legger FHI inn vilkår om at dette kun skjer dersom vi er i en situasjon med mye smitte i landet.

Et av regjeringens prioriterte områder gjennom hele pandemien har vært barn og unge. Dette er vi helt enige i. Vi tror at det at barnehager og skoler har kunnet være åpne stort sett gjennom hele dette året, har bidratt sterkt til at konsekvensene her sammenlignet med mange andre land har vært få. Men premisset for at dette har vært og fortsatt skal være mulig, er at vi har friske lærere til stede.

Les også: Lærere må prioriteres for vaksinering

Hele dette året har vi hørt lærernes beskrivelse av sin egen arbeidshverdag, og vi har lest mange historier om utrygghet og usikre forhold. Stadige skifter, fra grønt til rødt nivå på kort varsel, trange klasserom, barnehagedagens realiteter, undervisning i store klasser – ofte flere forskjellige kohorter på en dag med til sammen hundrevis av elever –og lange vakter med lav bemanning er fortellinger som kommer inn til oss hver dag.

Vi har hørt beretninger om lærere som gråter av utmattelse på personalrommene, også i områder hvor smittetrykket har vært lavt. Vi ser at sykefravær i barnehagene har økt drastisk, og vi har sett at flere lærere enn vanlig har meldt sin interesse for pensjonsforberedende kurs. Alt dette tolker vi som klare signaler på at det trengs ytterligere tiltak for å sikre våre medlemmers arbeidssituasjon.

Vaksinering av lærere og ledere er ikke løsningen på alle utfordringene vi vet finnes i landets barnehager og skoler. Det vil ikke gjøre noe med verken ressurstilgang, bruken av ukvalifisert personell eller gamle bygg. Det vil ikke løse rekrutteringsutfordringene eller etterslepet på lønn.

Men det vil imøtekomme det akutte behovet for sikkerhet og trygghet for de ansatte, en rettighet Arbeidsmiljøloven slår fast at også lærere i barnehager og skoler har. Men ikke minst vil vaksinasjon av lærere være et viktig virkemiddel for å nå nasjonale myndigheters overordnete mål om at tiltaksbyrden for barn og unge skal være så lav som mulig – og som FHI selv skriver, vil vaksinasjon av lærere og annet pedagogisk personell kunne bidra til å holde skoler og barnehager åpne.

I en tid der mange blant annet er bekymret for det tapte læringsutbyttet til barn og elever, burde det være et lett valg å sikre elevene friske lærere! Prioriter lærere og andre ansatte i barnehage og skole i vaksinekøen, og gjør det nå.

Powered by Labrador CMS