Purrer på vaksine-svar for ansatte i skoler og barnehager

FHI har sagt at de åpner opp for å prioritere ansatte i skoler og barnehager for vaksinering. Nå purrer fagforeningene på statsministeren for en avklaring.

Publisert

"Organisasjonene som har undertegnet denne henvendelsen ber om at lærere og alle ansatte som har elev- og barnekontakt i barnehage og skole prioriteres i vaksinekøen. Vi anser dette som nødvendig og målrettet forebyggende helsearbeid for å hindre alvorlig sykdom og holde skoler og barnehager åpne".

Slik starter brevet ledelsen i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund sendte fra seg til Statsministerens kontor tirsdag.

"Smittesituasjonen i Norge utvikler seg, og nå er snart de høyest prioriterte risikogruppene vaksinert. Myndighetene endrer dessuten prioriteringen i vaksineringen på grunn av en ustabil og uforutsigbar smittesituasjon og mutert virus som smitter lettere blant barn og unge. Dette endrer viktige forutsetninger for vaksineprioriteringen, og gir en klar forventning om at lærere og personell som har elev- og barnekontakt i skole og barnehage, nå må prioriteres for vaksinasjon", skriver organisasjonene.

– Haster med en avklaring

To uker er gått siden Folkehelseinstituttet åpnet for å la ansatte i skoler og barnehager rykke frem i vaksinekøen. Deres råd er at denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert.

Men FHI tok imidlertid forbehold om at det bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, mener det er på tide at regjeringen avgjør hvorvidt de vil følge de faglige rådene.

– Det haster med en avklaring hvis dette skal få noen effekt for dette skoleåret, skriver hun i sms til Utdanningsnytt.

– Det har vært usikkerhet rundt flere av vaksinene. Er det da riktig å be om at ansatte i skoler og barnehager prioriteres?

– Vi ber om en vurdering, da må det selvfølgelig gjøres en helhetsvurdering. Men et overordnet mål er at tiltaksbyrden skal være minst mulig for barn og unge. Skal man prioritere å holde barnehager og skoler åpne, bør prioritering av ansatte i vaksinekøen være et viktig virkemiddel.

Les også: Lærerne har lav prioritet i myndighetenes koronaplaner

Ikke negativ til skjevfordeling

Organisasjonene skriver også at hensynet til sårbare barn må veie særlig tungt, og at dersom lærere og annet personell vaksineres vil det føre til at flere ansatte kan være tilstede på jobb.

"Da er det helt nødvendig at lærerne og annet personell hverken smittes eller bidrar til å smitte andre", heter det i brevet.

Fortsatt er det slik at smittetrykket er langt høyere i noen deler av landet. Oslo har fremdeles strenge tiltak, og skoler og barnehager på rødt nivå. Denne uken satte også byrådet i Bergen skoler og barnehager i utsatte områder på det høyeste smittevernnivået.

– Dersom ansatte i skoler og barnehager blir prioritert, vil dere ha en skjevfordeling etter hvor smittetrykket er høyest?

– Jeg er ikke negativ til en slik skjevfordeling, sier Aina Skjefstad Andersen.

Powered by Labrador CMS