Historisk og varig kompetanseløft i barnehage, skole og PP-tjenesten

Debatt: Regjeringen har store ambisjoner og vil flytte kompetanse fra kontorer og møterom til sandkasse og klasserom.

Publisert

Det er mye å ta tak i når det gjelder barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Mange steder er det pedagogiske tilbudet for dårlig og hjelpen kommer ofte for sent. Altfor mange barn og unge får hjelp av assistenter uten tilstrekkelig kompetanse, og altfor mange av de som mottar spesialundervisning tas ut av klasserommet. Dette er utfordringer som med rette engasjerer mange. Nå sist spesialpedagog Edvin Eriksen i Utdanningsnytt 26. november.

Problembeskrivelsen er tydelig, nå diskuterer vi løsningene. Dessverre trekker Edvin Eriksen feil konklusjon hva gjelder omleggingen av Statped. Han skriver i sitt innlegg at regjeringen har planer om å spre 300 stillinger fra Statped ut til 422 kommuner. Det er feil.

For det første skal ikke stillingene fra Statped flyttes ut til landets kommuner. Vi beholder Statped, men mandatet deres vil bli tydeligere og smalere. Statped skal fortsette å gi råd og tjenester på særlig spesialiserte fagområder blant annet innenfor syn, hørsel og ervervet hjerneskade, og i de særlig komplekse pedagogikksakene.

Vi er opptatt av å styrke hele laget rundt barna og elevene. Derfor gjør vi en omprioritering av midler og tydeligere oppgavefordeling mellom ulike instanser. I dag er det for uklare skillelinjer mellom Statped og PP-tjenesten. Det varierer i for stor grad fra kommune til kommune hvorvidt man får hjelp fra Statped. Det er ingen god praksis.

Derfor vil budsjettet til Statped reduseres med mellom 150 og 200 millioner kroner over de neste fem årene. Det vil frigjøre midler til et historisk og varig kompetanseløft i landets kommuner som over en 10-års periode vil utgjøre mellom 1,5 – 2 milliarder kroner. Pengene skal gå til å bygge opp kompetansen i kommunene, i barnehager og skoler og i PP-tjenesten. Og det overordnete målet er at den spesialpedagogiske kompetansen skal komme tettere på elevene, slik at alle får et godt tilpasset pedagogisk tilbud.

Regjeringen har store ambisjoner, og vil flytte kompetanse fra kontorer og møterom til sandkasse og klasserom. Det er helt klart et løft for de elevene som trenger det aller mest.

Powered by Labrador CMS