Det er lov å bruke hodet

Debatt: På Norges største ungdomsskole bruker de ansatte munnbind. Hvorfor? De bruker hodet.

Publisert

Munnbindet. Det er omdiskuterte munnbindet. Ansatte ute på skolene og i barnehagene roper etter det. Myndighetene anbefaler det ikke. Skolenes landsforbund? Vi har ikke alene kunnskap eller kompetanse nok til å komme med en faglig kvalifisert uttalelse om hvorvidt munnbindet faktisk er et godt verktøy for å unngå smitte og redusere smittespredning. Men vi vet én ting. Det er lov å bruke hodet.

I Utdanningsnytt kunne vi tidligere denne uken lese om Rana ungdomsskole i Nordland. Her, på Norges største ungdomsskole, bruker de ansatte munnbind. Rektor Kari Edvardsen begrunner det på følgende måte: «De ønsker å bruke munnbind». Verre er det altså ikke.

I samme artikkel kunne vi også lese en uttalelse fra Utdanningsdirektoratet. Til tross for høyt smittetrykk ønsker de ikke å anbefale at lærere – og sikkert andre ansatte også – skal bruke munnbind. Standpunktet er én ting. Begrunnelsen en annen. For da jeg leste følgende, fikk jeg hakeslepp: «Direktoratet viser til opplæringsloven som ikke åpner for bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen.»

For det første: Dette er en helt annen debatt og helt andre klesplagg enn bruken av munnbind under en pandemi.

For det andre. Det kan ikke være slik at Opplæringsloven brukes som argument for å fravike Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er heller ikke slik at opplæringsloven trumfer arbeidsmiljøloven.

Og ja, det kan sikkert diskuteres om hvorvidt bruken av munnbind faktisk bidrar til et tryggere arbeidsmiljø i forhold til dokumentert redusert smittefare. Men, Arbeidsmiljøloven sier også noe om arbeidsgivers plikt til å vurdere faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Cathrine Børnes, sier til Utdanningsnytt at ansatte kan bruke munnbind hvis det er helsemessig begrunnet. Så hvis de ansatte føler seg utrygge på jobb, så er vår påstand at det er et brudd på arbeidsmiljøloven hvis de blir nektet å bruke munnbind. Vi må heller ikke glemme smittevernloven, som blant annet har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen.

Men til syvende og sist, hvis vi legger vekk lover og hjemler, så handler det vel strengt tatt også om respekt?

Og klokskap. For det er lov å bruke hodet.

Powered by Labrador CMS