Nynorsk i Utdanningsforbundet

Debatt: Det burde vere sjølvsagt at alt materiell alltid kjem på begge målformene.

Publisert

Utdanningsforbundet sitt verdigrunnlag seier at vi skal arbeide for ei god, likeverdig og inkluderande utdanning for alle. Difor overraskar det meg stort at ikkje alle dokument, materiell, filmar og kampanjar også føreligg på nynorsk. Heilt sidan 1885 har nynorsk og bokmål vore jamstilte målformer i Noreg. No har vi kome til 2023! Dette er ikkje godt nok!

I Vestland fylke har vi 43 kommunar. 41 av dei har nynorsk som tenestespråk. 25 prosent av Noregs kommunar har nynorsk som skriftspråk. Det burde vere sjølvsagt at Utdanningsforbundet nyttar nynorsk på lik linje som bokmål.

Fleire gonger har Utdanningsforbundet kome med filmar og kampanjemateriell som lokallaga skal nytte ut mot medlemmane sine, på sosiale media og til media generelt. Like mange gonger har vi venta på at dei same filmane og kampanjemateriellet skulle kome på nynorsk, mange gonger venta vi forgjeves. Fleire slagord kom berre på bokmål. Det er ikkje greitt at vi må bruke mykje unødig tid på å omsette desse til nynorsk sjølv.

Nynorsken er demokratisk, av di han byggjer på talemålet frå alle delane av landet.

Utdanningsforbundet er ein inkluderande og demokratisk organisasjon, og difor meiner Utdanningsforbundet Øygarden om at det burde vere sjølvsagt at alt materiell alltid kjem på begge målformene.

Powered by Labrador CMS