Hammerfest vgs og alle de andre skolene i Troms og Finnmark innfører hjemmeundervisning fra mandag. Det er Utdanningsdirektøren kritisk til.

Utdanningsdirektoratet er kritisk til at fylker går rett til hjemmeskole

Utdanningsdirektoratet er kritisk til at Viken og Troms og Finnmark i hovedsak innfører hjemmeundervisning i de videregående skolene fra neste uke.

Det er å gå lenger enn å innføre tiltak på rødt nivå, som er regjeringens anbefaling.

Rødt nivå innebærer blant annet at elevene blir delt inn i mindre grupper, og at det kan være forskjellige oppmøtetidspunkter. Målet er å redusere antall elever som er samlet.

– Vi har utviklet en smittevernveileder for barnehager og skoler med tiltak på ulike nivåer, og den er laget med sikte på å holde skolene og barnehagene åpne. Rødt nivå er ikke er det samme som stenging. Rødt tiltaksnivå er for å unngå stenging, understreker direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Les denne: – Å stenge barnehagene i romjula kan være et godt tiltak, sier statsråden

Hun sier at beslutningsmyndigheten ligger lokalt, men at Utdanningsdirektoratet er opptatt av å være tydelig på hvilke regler som faktisk gjelder i denne situasjonen.

– Det er rett og slett ikke anledning til å bruke stenging av skoler som generelt forebyggende tiltak.

Udir har kontaktet fylkesmennene

Nilssen sier de har bedt fylkesmennene i Troms og Finnmark og i Viken om å kontakte fylkeskommunene for å undersøke hvilke vurderinger de har gjort.

Både Viken og Troms og Finnmark har understreket at tiltakene de innfører, ikke innebærer stenging av skolene.

Her finner du hele vår koronadekning

I Troms og Finnmark skal elevene ha digital undervisning og i hovedsak ikke møte på skolen.

Viken sier at det har vært en del misforståelser rundt hva de innfører i fylket.

– Mange elever vil ha digital undervisning hjemmefra. Men dette vil variere mellom skolene. På en skole med mye yrkesfag vil fortsatt elevene i hovedsak kunne møte opp på skolen dersom det vurderes som beste løsning. Det er skolene lokalt som selv vurderer tiltakene opp mot smittesituasjonen, presiserer lederen for den sentrale kriseledelsen i Viken, Tonje Brenna, overfor VG.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at det på generelt grunnlag er kommuneoverlegene lokalt som avgjør om en skole skal gå fra gult til rødt nivå.

– Lærerne og skoleansatte gjør en enorm innsats, og det er svært viktig at barn og unge får et godt skoletilbud, også under denne krisen, sier Melby til NTB.

Utdanningsdirektør Hege Nilssen sier at det som kanskje er mest krevende i skillet mellom gult og rødt nivå i videregående skole, er at på rødt er det et absolutt krav om en meters avstand. Det gjør opplæringssituasjonen mer plasskrevende.

Er ikke rødt nivå mer krevende organisatorisk for skolene enn hjemmeundervisning?

– Det er det ikke tvil om, men det er nettopp derfor vi siden i juni har bedt alle skoler utvikle gode beredskapsplaner som gjør at de kan skifte mellom gult og rød nivå. Vi er i en langvarig og krevende situasjon for både lærere og elever, og det er viktig at vi planlegger for å sikre et best mulig opplæringstilbud.

Hun peker på at hensynet til barn og unge tilsier at man skal ta i bruk rødt nivå fremfor å stenge så lenge det er smittevernforsvarlig.

– Det er så store negative konsekvenser for barn og unge å ikke være fysisk til stede på skolen, sier utdanningsdirektøren.

Elevorganisasjonen vil ha avlyst eksamen

Etter at Viken torsdag meldte at de primært innfører hjemmeundervisning for videregående skole fra mandag, har Elevorganisasjonen i Viken tatt til orde for at eksamen til våren må avlyses allerede nå.

– Vi vet fra perioden med hjemmeundervisningen i vår at kvaliteten på den digitale undervisningen er veldig varierende, og at oppfølgingen fra lærerne blir dårligere, sier Daniel Martinsen, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Viken, til NTB.

Han sier det blir ekstra urettferdig dersom Viken-elevene blir sittende på hjemmeskole i flere måneder, mens elever i andre fylker får ordinær undervisning på skolen.

– Akkurat nå er det for tidlig å konkludere, men vi har registrert innspillet fra Elevorganisasjonen, sier Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Hun viser til at ekspertgruppen som ble oppnevnt i vår for å se på åpningen av barnehager og skoler, skal levere en ny rapport i midten av november. Der skal konsekvenser av smitteverntiltak beskrives, og de skal vurdere behov for justeringer.

– I vår tok regjeringen beslutningen om å avlyse de aller fleste eleveksamener. Enn så lenge mener jeg at skolene og elevene skal ha som utgangspunkt at eksamen til våren skal gjennomføres, men situasjonen kan endre seg raskt, sier kunnskapsminister Guri Melby til NTB.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS