På rødt nivå må lærere holde en meters avstand til elevene

Når rødt nivå blir innført på skolene, betyr det at lærere må holde en meters avstand til elevene.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen presenterte i dag nye, strengere anbefalinger for å hindre smitte av koronaviruset. Et av tiltakene er rådet om at videregående skoler innfører rødt nivå, særlig i områder med mye smitte. Kunnskapsministeren Guri Melby skriver på Facebook at også ungdomsskolen må forberede seg på rødt nivå innen 14 dager.

– I områder med forhøyet smitterisiko anbefaler vi nå at de videregående skolene går over til rødt nivå, skriver Melby på sin Facebook-side.

Hold avstand til elevene

Utdanningsdirektoratet skriver på sine sider at rødt nivå for ungdoms- og videregående skoler innebærer blant annet at ansatte på skolen bør holde en meters avstand til elevene.

Her er reglene for rødt nivå:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming.
  • Dele klasser inn i mindre kohorter.
  • Kohortene bør ha faste klasserom.
  • Tilstrebe en meters avstand mellom elever og ansatte.
  • Unngå trengsel og store samlinger.
  • Holde avstand i friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.
Powered by Labrador CMS