Førsteamanuensis Jeffrey B. Hall.

Høyre-forslag møter motstand:
– Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner

Førsteamanuensis ved UiO, Jeffrey B. Hall, advarer Høyre mot å sette skoler med svake resultater under statlig kontroll. I KS er de heller i begeistret for forslaget.

Publisert

– Norge har og har hatt en sterk tradisjon med kommunalt selvstyre. Styring handler ikke bare om kontroll og eventuelle sanksjoner, men like mye om samhandling og tillit mellom ulike ledd i hierarkiet. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en hardere styring, ved at staten skal overta, skaper den nødvendige tilliten, sier Jeffrey B. Hall, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hall har forsket og skrevet mye om hvordan tilsyn gjøres ved skoler i både inn- og utland. Han mener forslaget fra Høyres programkomité om å sette skoler med svake resultater over lengre tid, under statlig styring, er "dyptgripende". Han reagerer blant annet på at det utelukkende er skolens resultater i fag som skal være utslagsgivende.

– Skolens oppdrag handler om så mye mer enn resultater; om sosial kompetanse, om medborgerskap og verdier - som også kommer frem i den overordnede delen i fagfornyelsen, sier han.

– Det pågår en bred diskusjon om hva fremtidens skole skal inneholde, og vi står på startstreken til store endringer. Blant annet vet vi lite om hvordan elevvurdering vil se ut i fremtiden, mange skoler har allerede forsøk med karakterfri hverdag. Det er derfor grunn til å tro at en slik statlig kontroll som Høyre ser for seg fort vil kunne bli utdatert. Dessuten tar ikke forslaget opp i seg at forklaringene på forskjeller i skoleresultatene rundt om i Norge er svært komplekse.

– Uheldig endring

I KS deler de skepsisen mot Høyres forslag.

– KS anerkjenner at skoleresultater er et viktig mål, som både nasjonale og lokale myndigheter og politikere har et ansvar for å legge til rette for. Oppfølgingsordningen vi har i dag bidrar til at kommuner og fylkeskommuner som har for svake skoleresultater over tid, får oppfølging. Bistand fra veilederkorpset er et godt tilbud som kommunen kan velge å benytte seg av, men det kan også være andre måter å arbeide på for bedre resultater. KS har tillit til at kommunene er opptatt av gode resultater i skolen og arbeider aktivt på ulike måter for å forbedre disse, skriver Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk i en e-post til Utdanningsnytt.

– Asheim ser også ut til å mene at indikatorer som læringsmiljø og mobbing ikke lenger skal være indikatorer for oppfølgingsordningen. Et ensidig fokus på læringsutbytte og resultater vil være en endring som kan være uheldig, skriver Eide.

Henrik Asheim på sin side legger ikke skjul på at han ønsker å utfordre det lokale selvstyret.

– Jeg tror mange lærere opplever for svak oppfølging fra kommunen de jobber i, sa Asheim da forslaget ble lansert.

Sikre fagfornyelsen

Hall har i sin forskning blant annet sett på hvordan statlig kontroll og tilsyn gjennomføres i andre land. Et av eksemplene er Englands skolekontrollsystem Ofsted.

– Det er langt fra den norske virkeligheten. I ytterste konsekvens kan skoler som over tid får dårlige resultater på den statlige inspeksjonen, faktisk bli nedlagt. Konsekvensen av et så hardt kontroll- og styringssystem er blant annet at de sliter med å fylle rektorstillinger. En informant sa til meg en gang at "du forstår hvorfor en fjerdedel av rektorstillingene i England til en hver tid står ledige", sier Hall og viser til at det irske og det skotske systemet derimot, har et mye større fokus på veiledning.

– De bruker minst like mye ressurser på tilsyn som vi gjør i Norge, men har mye større fokus på veiledning.

– Hvordan mener du man kan sikre at elever får likeverdig opplæring?

– Det handler om to ting - om å bygge tillit mellom myndighetsnivåene, staten, skoleier og skoleledelse, og innse at det er nødvendig å gjennomføre og opprettholde nødvendige tilsyn, som lovverket også sier at skal gjøres. Vi må sikre at det gjøres et godt arbeid med iverksettelsen av fagfornyelsen, slik at den blir likest mulig i alle deler av landet. Så tenker jeg at det samtidig er avgjørende å ha fokus på skolens virksomhet ikke bare handler om resultater.

Powered by Labrador CMS