Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Ap: – Høyre viser at de ikke har tillit til fagfolkene i skolen

Høyre-toppene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim vil at staten skal overta styringen av skoler som får svake resultater år etter år. Feil medisin, mener Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Publisert Sist oppdatert

Tvedt Solberg, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, reagerer på Høyres forslag om la staten overta styringen av skoler som får svake resultater år etter år. Det var VG som først omtalte saken.

– Jeg tror alle partiene på Stortinget kan si seg enig i deler av problembeskrivelsen de kommer med. Men i stedet for å gi fylker og kommuner ressursene de trenger for å kunne møte sine spesifikke utfordringer, til å ansette nok lærere og jobbe med tidlig innsats og spesialundervisning, vil de ta fra den selvråderetten. Det viser hvor lite tillit Høyre har til at fagfolk, lærer og rektorer, kan løse skolenes utfordringer, mener han.

– Det begynner å tegne seg et bilde av at nasjonal overstyring er den nye kunnskapspolitikken til Høyre, sier Tvedt Solberg.

Fra frivillighet til tvang

I 2018 innførte regjeringen en nedre grense for skolekvalitet, der de som havner under, får tilbud om statlig støtte og veiledning via såkalte veilederkorps.

I september i fjor hadde Utdanningsnytt en sak fra Vaksdal skulle i Hordaland, som er en av skolene som har hatt besøkt av veilederkorpset. Da uttalte statssekretær Julie Midtgarden Remen (H)at ordningen fortsatt skal være frivillig. Det går Høyre bort ifra med sitt forslag.

Helleland, som leder programkomiteen fram mot Høyres landsmøte i mars, sier at 66 kommuner og 227 skoler er under den grensen.

– Vi kan ikke lenger bare se på at skoler ikke gir elever god nok skolegang og nødvendige ferdigheter for å klare seg senere i livet. Da må vi bruke et veldig sterkt virkemiddel, sier Helleland til VG.

– Hvis dette hadde handlet om for eksempel mobbing, så tror jeg alle hadde vært enig i at du ikke kan sitte år etter år og se på at en skole har høye mobbetall. Det samme må jo gjelde om barna ikke får de grunnleggende ferdighetene de har krav på, sier Asheim til avisen.

Alle detaljene er ikke på plass, men Høyre-toppene er klare på at det er snakk om en tidsavgrenset periode.

Ap vil ha tillitsreform

I 2013 gjennomførte rådgivningsfirmaet Rambøll en spørreundersøkelse blant 671 veiledere, skoleeiere og skoleledere som har deltatt i ordningen med veilederkorps. Rundt seks av ti svarte.

Undersøkelsen viste at det er usikkert om kommunene og skolene som har deltatt i ordningen er de som trengte det mest.

Tvedt Solberg mener likevel ikke statlig styring er veien å gå.

– Høyre mener at all utvikling skal baseres på de samme målingene og den samme styringen. De tar ikke høyde for at det er ulike utfordringer i forskjellige steder av landet. Arbeiderpartiet går i bresjen for det motsatte. Vi vil erstatte New Public Management med en tillitsreform som bygger på respekt for fagfolk og involvering av de ansatte, sier han.

– Og skal du gi tillit må du også våge og gir fra deg noe kontroll og unngå overstyring.

Powered by Labrador CMS