Vaksinering av lærerstanden. Lite og sent.

Debatt: Myndighetenes langvarige motvilje mot å prioritere vaksinering av samfunnskritisk nøkkelpersonell i skoler og barnehager har satt spor etter seg i lærerstanden.

Publisert

Den 22. juni var Kunnskapsminister Guri Melby i nyhetene med beskjed om at kommunene fra nå kan prioritere lærere og andre ansatte i skoler og barnehager i vaksinekøen. Isolert sett bør en slik beskjed skape entusiasme og glede, men:

Beslutningen om å kunne prioritere lærere ble tatt 465 dager etter at alle Norges skoler og barnehager ble stengt på grunn av Koronaviruset.

Les også: 57 land har prioritert vaksinering av lærere

Stengingen skapte store utfordringer – ikke bare for barn, elever og deres familier, men for hele samfunnet. Skolens og barnehagens kritiske betydning for et fungerende arbeids- og samfunnsliv ble åpenbar, og det hastet med en gjenåpning.

Beslutningen om å kunne prioritere lærere ble tatt 419 dager etter lansering av de første smittevernveiledere og en delvis gjenåpning av skoler og barnehager den 27. april 2020.

Smittevernveilederne har vært gjenstand for mye kritikk; de har vært dårlig tilpasset hverdagen i skoler og barnehager og hyppige skifter mellom nivåer i trafikklysmodellen har ført til uforutsigbarhet og merarbeid. Lærere og ledere har imidlertid forholdt seg til tiltakene etter beste evne og møtt på jobb tross at de dermed utsettes for høyere smitte- og karantenerisiko. (Økt smitterisiko blant lærere ble dokumentert av FHI 11. januar 2021).

I samfunnet ellers har fysisk avstand og begrenset sosial kontakt vært de viktigste smitteverntiltakene, men disse tiltakene er vanskelige å følge opp i skoler og barnehager. Lærernes bekymring for å bli utsatt for smitte, og bekymringen for selv å være smittebærere, har vært høyst reell og en stor psykisk belastning for mange lærere i lang tid.

Beslutningen om å kunne prioritere lærerne ble tatt 217 dager etter Utdanningsforbundets brev til FHI hvor vi ba om en vurdering av hvordan lærere som samfunnskritisk personell kan prioriteres for vaksinasjon.

På denne tiden økte koronasmitten mest i den yngre delen av befolkningen og mediene kunne melde om nye virusvarianter. Det var stor usikkerhet om muligheten for gjennomføring av eksamen våren 2021. Vår henvendelse ble likevel ikke tatt til følge, og lærere måtte fortsatt møte i klasserom og i barnehager uvaksinert.

Les også: Mistillit til den norske regjering

Myndighetenes langvarige motvilje mot å prioritere vaksinering av samfunnskritisk nøkkelpersonell i skoler og barnehager har satt spor etter seg i lærerstanden. Kombinert med erfaringene fra årets lønnsoppgjør sitter mange igjen med en opplevelse av å ikke bli sett eller verdsatt.

Når regjeringen endelig åpner for å kunne prioritere vaksinering av lærere før skolestart er det et riktig og gledelig tiltak for å sikre lærere mot smitte når skoler og barnehager åpner til høsten. Vi setter pris på beslutningen, men den kommer altså for sent for å vekke noen entusiasme.

Powered by Labrador CMS