«Fritt skolevalg» – bare for de beste elevene

Debatt: Hvis elever med lave karakterer tvinges bort fra sin nærskole, kan veien til frafall bli kort.

Publisert

Regjeringen underslår det faktumet at skolevalget slett ikke er fritt.

Thom Jambak

Høyresiden i norsk politikk har i mange år brukt eufemismen «fritt skolevalg» om en opptaksmodell for videregående skole. Nå skal regjeringen med Guri Melby i spissen innføre «fritt skolevalg» i hele landet. Når regjeringen bruker dette begrepet, sikter den til en inntaksordning der elevene konkurrerer med hverandre på grunnlag av karakterer, og der skolene konkurrerer seg imellom for å få tak i elevene. I realiteten er det elevene med de aller beste karakterene som kan velge fritt, mens elevene med de dårligste karakterene må ta til takke med det de får. Regjeringen underslår altså det faktumet at skolevalget slett ikke er fritt.

Mer alvorlig er det at kunnskaps- og integreringsminister ikke ser de segregerende konsekvensene av karakterbasert opptak som både forskning og OECD advarer mot. Inntaksordninger bør heller bidra til å fremme integrering og sosial utjevning. En samlet sektor i tillegg til NHO, LO og KS har i høringssvar gitt regjeringen klar beskjed om at en konkurransebasert modell ikke er klokt.

Les også: Fritt skolevalg møter motstand i høringssvar

Statlige føringer for inntaksordninger i videregående opplæring må gi rom for at fylkene selv kan tilpasse sine inntaksordninger etter lokale behov. Samtidig har sentrale myndigheter et viktig ansvar for å sikre overordnede rammer for inntaksordninger som bidrar til å ivareta behovene til alle elever i videregående opplæring. Fylkenes inntaksordninger og finansieringsordninger for videregående skole må bidra til at flest mulig kan fullføre og bestå og i størst mulig grad gi skolene forutsigbare økonomiske rammer.

Dette vil føre til at lærerne får bedre muligheter til å tilrettelegge undervisningen etter elevgruppenes behov og til å følge opp den enkelte elev. Viken fylke har for eksempel kommet frem til en løsning der avstand til skolen teller mer enn karakterer. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og regioner dersom de ønsker dette. Den vil de sannsynligvis måtte endre om regjeringen trumfer sin politikk gjennom. Regjeringens vedtak vil faktisk overkjøre den politiske vurderingen til minst halvparten av de nye fylkeskommunene.

Veien til frafall kan bli kort

Når regjeringen overkjører sektoren og tvinger gjennom karakter- og konkurransebasert inntak til videregående, står de i fare for å motarbeide sine egne ambisjoner om at flere skal bestå videregående skole. Inntaksordninger må være innrettet slik at det er mulig å ivareta elever og grupper av elever som har spesielle interesser og behov. Det er ikke regjeringens modell. Risikoen er stor for at elever med lave karakterer vil tvinges bort fra sin nærskole. Da kan veien til frafall bli kort.

Regjeringens insistering på at konkurranse mellom skoler og elever vil gjøre elevene og skolene bedre er bakstreversk. Vi trenger rettferdige opptaksordninger som gir reelle muligheter for alle elever, og som er tilpasset lokale behov. Skolene våre bør ikke kive seg imellom om elevene i en konkurranse der de som trenger mest hjelp og støtte, blir taperne og får det dårligste tilbudet. I stedet bør skolene samarbeide med hverandre om å gi elevene et best mulig samlet tilbud. Det er en bedre tilnærming til utfordringene i videregående skole.

Powered by Labrador CMS