Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Regjeringen innfører karakterbasert inntak i hele landet

Fylkene får dele seg opp i inntil seks VGS-områder

Fra våren 2022 kan ikke fylkeskommunene dele opp fylket i mer enn seks inntaksområder for videregående opplæring, har regjeringen fastsatt.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen vil gi elevene mer innflytelse og større frihet. Jeg er glad for at regjeringen nå slår fast nasjonale regler for fritt skolevalg. Dette vil gi fremtidens søkere til videregående opplæring større frihet til å selv velge hvilken skole de skal gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Dermed er det klart at det blir innført karakterbasert inntak til videregående skole i alle landets fylker. Fylkeskommunene skal kunne velge om de vil ha karakterbasert inntak i hele fylket eller innenfor inntaksområder.

Mandag ble det klart at det maks kan være seks inntaksområder i hvert fylke.

– Vi har fulgt Utdanningsdirektoratets anbefaling om å sette en øvre grense for antall inntaksområder, med én justering. Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei, sier Melby.

Les også: Utdanningsdirektoratet: Fylkene bør selv bestemme inntaksordning i videregående

Les alt om kampen om inntaksordninger i vgs her

Stor motstand

I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil «utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur», og i august 2019 regjeringen sendte ut to modeller for fritt skolevalg på høring.

En nasjonal inntaksordning har imidlertid møtt stor motstand, blant annet hos lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen, NHO, LO og hos opposisjonen.

– Regjeringen har ideologiske skylapper, uttalte UDF-leder Steffen Handal til Utdanningsnytt i desember 2019.

– Man må ta høyde for regionenes ulikhet når det gjelder elevsammensetning, skolestruktur, tilbudsstruktur og næringsstruktur. Da er det lite hensiktsmessig med samme inntaksmodell i hele landet, sa NHOs Sonja Lovise Berg under en høring på Stortinget i februar i fjor.

Likevel bestemte regjeringen i forrige uke at det skal bli karakterbasert inntak i hele landet.

Flere fylker må endre ordning

I dag har fylkeskommunene ulike inntakssystemer. Oslo, Rogaland og Møre Romsdal har allerede fritt skolevalg i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder.

Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag følger ulike varianter av nærskoleprinsippet og må altså endre på dette fra neste år.

Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan søke på tilbud i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud dersom de har ledig kapasitet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS