Foreldre i ny undersøkelse:
Halvparten mener barnet ikke har fått spesialundervisningen de har krav på under pandemien

Spesialundervisningen har vært hardt rammet av koronatiltakene, mener Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

I en ny spørreundersøkelse blant over 500 foreldre, rapporterer 66 av dem at de har et barn med rett på spesialundervisning. Halvparten av disse svarer nei på om barnet har fått den oppfølgingen han eller hun har krav på under korona-pandemien.

– Det er svært uheldig, men ikke overraskende. Det er noe lærerne har gitt tilbakemeldinger om hele veien, at denne type tilbud rammes hardest. Det er også et uttrykk for at vi mange steder mangler lærere med kompetanse til å følge opp disse barna, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Alvorlig

– Vi får tilbakemeldinger fra foreldre som forteller at barna deres har mistet timer til spesialundervisning fordi ressurser omdisponeres i forbindelse med pandemien, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Hun understreker at det langt ifra er slik at alle med dysleksi har behov for spesialundervisning, men for dem det gjelder, er det alvorlig at tilbud faller bort.

– Disse elevene har jo vedtak om spesialundervisning fordi de trenger ekstra oppfølging. Hvis de ikke får det, får de ikke det utbyttet de skulle hatt av opplæringen, sier Solem.

Etterlyser bedre oversikt

Samtidig peker hun på at det ikke er noe unikt for koronaperioden at elever ikke får alle spesialundervisningstimer de har krav på. Det er en kjent problemstilling også i en vanlig skolehverdag.

– Dette er noe man generelt må ta mer på alvor, og skoleeier har et særlig ansvar for å sørge for at disse elevene får den hjelpen de skal ha, sier hun.

Skolene har ansvar for å dokumentere tapte spesialundervisningstimer, men Solem sier det er varierende hvordan det blir fulgt opp.

– Vi har derfor ikke god statistikk på hvor mye spesialundervisning som går tapt gjennom et skoleår, og slik har det alltid vært, sier hun.

Les også: – Pandemien svekker laget rundt barn og elever

Gjelder tusenvis av elever

En kartlegging gjennomført av VG i fjor høst viste at over 14 000 elever i grunnskolen fikk færre timer med spesialundervisning enn normalt i perioden fra skolene åpnet igjen i fjor vår og fram til sommeren.

Behovet for flere lærere i ordinær undervisning grunnet mindre kohorter førte til at mange spesialpedagoger ble omdisponert til dette formålet, noe som rammet spesialundervisningen.

Les også: Melby: – Det skal ikke kuttes i vikarbruk for å spare penger til koronatiltak

– De sårbare barna blir taperne

I en artikkel på nettsidene til Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo i november sa professor Kari-Anne B. Næss at det ikke er et kvalitetssikringssystem for spesialundervisningen i Norge hvor det holdes oversikt over tapte timer.

Det er derfor lite sannsynlig at barna med krav på spesialundervisning vil få igjen de tapte timene på noe tidspunkt.

– I tider hvor det gjøres mange harde prioriteringer og justeringer er det derfor de sårbare barna som blir taperne både nå og over tid, sier hun i artikkelen.

Hun karakteriserer situasjonen som svært alvorlig.

– Til vanlig er utfordringen at spesialundervisning gis av ufaglærte, men under korona er det at den i svært mange tilfeller ikke gis i det hele tatt, sier Næss.

Powered by Labrador CMS