Udirs papirfobi går utover elevene

Debatt: Til alt overmål vil den ramme de elevene som har behov for tilrettelegging ekstra hardt.

  • Jannicke Hestås Minken
  • Ruth Elisabeth Vedvik
  • Lena Marie Juvland Martinsen
  • Line Charlotte Cranner
  • Anette Grandahl Feed
  • Norsklærere, Holtet videregående skole

Liv Cathrine Krogh og Siv Sørås Valand skriver i Aftenposten 10. mai at det er en dårlig idé å legge opp til heldigital eksamen i norsk. Dette er vi helt enige i! Spesielt uheldig mener vi det er at Utdanningsdirektoratet eksplisitt anbefaler skolene å ikke skrive ut papirversjoner av tekstvedleggene til eksamen i norsk hovedmål og sidemål.

Denne anbefalingen er både urimelig og uforståelig. Til alt overmål vil den ramme de elevene som har behov for tilrettelegging ekstra hardt.

Ved å fraråde skolene å skrive ut vedleggstekster, fratar Udir elevene muligheten til selv å velge om de skal bruke tekstvedlegg på papir til eksamen. Hva er egentlig hensikten med det? Det er fullt mulig å kombinere oppgaver laget for et digitalt format med å gi elever som ønsker det papirutskrifter av de tekstene de skal skrive om i sine besvarelser. Denne uforståelige frarådingen vil slå spesielt uheldig ut for mange av de elevene som har rett på tilrettelegging på eksamen.

På en papirutskrift kan elevene notere i margen, streke under utdrag og gule ut viktige passasjer. Faktisk er et av formålene med eksamen, slik det uttrykkes i innledningen til eksempeloppgavene, at elevene aktivt skal interagere med tekster. Elever har lang erfaring i å veksle mellom digitale tekster og tekster på papir. På vår skole ser vi at mange elever trenger og setter pris på denne muligheten. Derfor gir det ingen mening for oss at elever som selv ønsker dette, ikke skal få lov til dette på eksamen, når det teller som mest.

En likeverdig eksamensgjennomføring må innebære at alle elever som ønsker og trenger det, får tilgang til tekstvedlegg på papir i tillegg til de digitale eksamensoppgavene. Enten kan elever gis mulighet til selv å skrive ut de vedleggene de ønsker, eller så kan skoler gjøre noen utskrifter tilgjengelige på forhånd. For mange elever vil dette være helt nødvendig for at de skal få vist sin faktiske kompetanse på eksamen. Det er rett og slett uforståelig hvorfor Udir velger å ta fra dem denne muligheten.

Powered by Labrador CMS