Dekan Egil Solli ønsker seg flere studenter til lærerstudiet.

Fem gode grunner til å velge lærerutdanning

Debatt. Det nærmer seg søknadsfrist til høyere utdanning. Egil Solli slår et slag for lærerutdanningen.

Publisert

1. Et yrke i stadig utvikling

«Jeg opplever at foreleserne er godt forberedt på samme vis som før, og at vi fortsatt kan ha faglige diskusjoner. Dessuten er alle faglærerne i alle fag åpne for å ta imot spørsmål om vi studenter lurer på noe, uavhengig av om det dreier seg om fag eller ikke. Det er fint å vite.» Student ved master grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet som nå får digital undervisning i heimkommunen Lierne.

Alle våre studenter ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har, som mange andre i landet vårt, fått studenthverdagen snudd på hodet den siste tida.

Nesten over natta gikk studentlivet fra å være normalt, med undervisning på et av våre studiesteder og møter med forelesere og medstudenter, til å bli utelukkende digitalt. Læreryrket har alltid krevd stor omstillingsevne og fleksibilitet. Men det vi har opplevd den siste tida, har vært spesielt. Det er mange som fortjener en honnør i tida vi er inne i – ikke minst lærerne som har stått på og lagt om all undervisning, oppfølging og kontakt med elever og studenter.

Læreryrket er i endring hele tiden, og speiler samfunnet. Det er en av de gode grunnene til å bli lærer: Du er hele tida i utvikling.

2. Du betyr mye for mange

«Som lærer får jeg være med på å gjøre en forskjell for barn og unge. Det aller beste jeg vet er å se at det tennes et lys av mestringsfølelse i øynene deres.» Grunnskolelærerstudent ved Nord universitet.

Når vi spør studentene våre, og tidligere studenter som har starta lærerkarrieren, om hvorfor de ønsker å bli lærer, så er det ett svar som går igjen nesten hos alle: Det at de har en jobb som gir mening. De betyr noe for ungene og ungdommene. Gjennom flere år kan de følge utviklingen til hver enkelt, og være med å påvirke. Læreren kan være den ene som utgjør en forskjell i livet til noen.

Læreryrket betyr viktige møter med mennesker. Som lærer betyr du mye for mange.

3. Øvelse gjør mester

«Heldigvis hadde vi observasjonspraksis først, og fikk dermed bruke tid på å bli kjent med plassen, lærerne, elevene og fagene, før vi selv skulle stå i det. Selv om praksis var skummelt, så var det også fint.» Grunnskolelærerstudent ved Nord universitet.

Skal du bli grunnskolelærer, må du i dag ta ei femårig masterutdanning. I løpet av disse fem årene, har du over hundre dager med praksis. Det er ikke slik at du blir kastet ut i læreryrket, uten forberedelser. Først har du observasjonspraksis og får se hvordan andre løser ulike oppgaver og utfordringer. Deretter får du gradvis prøve deg i yrket selv. Praksislærere gir tilbakemeldinger og veiledning, og du har noen å diskutere ulike problemstillinger med underveis. Gjennom miksen mellom teori og praksis, vokser du deg i løpet av de fem årene av utdanningen inn i rollen som lærer.

4. Arbeidskrafta di er etterspurt

«Jeg gikk rett fra studiet og over i fast jobb.» Student ved grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet.

Lærere trengs alltid. Ifølge Statistisk sentralbyrå, kan vi mangle 4700 grunnskolelærere i landet i 2040. Ved Nord universitet rekrutterer vi flertallet av våre studenter fra Nordland og Trøndelag, og svært mange blir i regionen etter endt utdanning. Behovet for lærerkrefter i regionen er stort, og lærere trengs i alle fag. Ikke alle er så heldige som studenten som fikk fast jobb fra første dag. Men som lærer er arbeidskrafta di etterspurt overalt.

5.Tett oppfølging – mindre forhold og godt samhold

«Jeg kunne ha valgt å studere i en storby. Men jeg valgte Nord universitet fordi studiestedene er mindre, og det er lett å få tak i foreleserne og spørre om ting. Det er lett å komme i kontakt med andre studenter og det er mye som skjer i fritiden.»
Student ved grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet.

Vi tilbyr mange lærerutdanninger. Du kan velge ei treårig barnehagelærerutdanning, ei femårig master grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, ulike lektorutdanninger og faglærerutdanning. Vil du studere videre etter master, kan du ta doktorgrad i studier av profesjonspraksis.

Flertallet av studentene våre velger å bo og studere på et av våre studiesteder. I tillegg tilbyr vi også samlings- og nettbaserte studier, slik at du kan bo hjemme og likevel ta utdanninger på deltid eller på heltid.

Uansett valg av utdanning, får vi mange tilbakemeldinger fra studentene våre på at studiestedene er oversiktlige og trivelige, det er lett å få venner og det er mye sosialt som skjer. I tillegg er det lav terskel for å spørre lærerne om råd og hjelp.

Til alle studenter og kommende studenter: Søk høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april. Nord universitet har mye å by på – og vi utdanner viktig arbeidskraft både til regionen vår og landet for øvrig.

Powered by Labrador CMS