Mellom 5 og 10 prosent av befolkningen har lese- og skrivevansker på grunn av dysleks.

Ny test kan avsløre dysleksi hos førskolebarn

Testen kan avdekke om et barn har tegn på dysleksi før de begynner på skolen. Nå skal den testes på barn i førskolealder.

I dag brukes testen på elever fra 1. til 7. klassetrinn, og ingen barn testes for dysleksi i barnehagen. Nå skal den digitale dysleksitesten Literate prøves ut på et stort antall barn som går siste året i barnehagen, skriver Aftenposten.

Det er professor i spesialpedagogikk Trude Nergård Nilssen ved Universitetet i Tromsø som har laget testen.

– Literate kan avdekke dysleksi og risiko for å utvikle dysleksi hos barn. Den finner markører. Markører er tegn på at barn har risiko for å få problemer med lesing og skriving senere. De barna vi finner markører hos, er ofte de som senere strever med lesing og skriving. Derfor bør barn testes allerede i overgangen fra barnehagen til skolen, sier Nilssen

Mellom 5 og 10 prosent av befolkningen har lese- og skrivevansker på grunn av dysleksi, ifølge forskning.no , som har omtalt testen tidligere.

Nilssen sier det kan være vanskelig å oppdage hvilke barn som bør få hjelp tidlig.

– Det en vanskelig fordi man ikke kan høre det i dagligtalen. Det blir tilfeldig hvilke barn som fanges opp. Det kan ser ut som barnet ikke har vansker. Derfor er poenget å måle dette, sier hun.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS