Danmarks utdanningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil forbedre nasjonale prøver.

Danmark gjør nasjonale prøver frivillige

Fredag ble det vedtatt at det skal være frivillig for elevene i dansk folkeskole å gjennomføre nasjonale prøver i år. Her hjemme varsler kunnskapsministeren en gjennomgang av det nasjonale vurderingssystemet.

Publisert Sist oppdatert

Danmark har, inntil videre, avskaffet obligatorisk gjennomføring av nasjonale prøver for alle elever i folkeskolen. Det skriver fagbladet Folkeskolen.

Men obligatorisk gjennomføring av nasjonale prøver for alle elever er ikke avskaffet permanent. I løpet av året skal en helt ny type prøver utvikles.

Samtidig inngår det i avtalen at for de 20 prosent dårligst presterende skolene er det ikke frivillig å gjennomføre nasjonale prøver for alle elever.

Det var etter flere dagers intense forhandlinger mellom «Børne- og undervisningsministeriet» og de såkalte «forlikspartiene» at man kom fram til en avtale om at de nasjonale prøvene skal endres.

«Forlikskretsen bak folkeskolereformen» besto opprinnelig av Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti. Nå er Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance kommet med i forlikskretsen. Radikale Venstre har gått ut.

Elever skal ikke ta med testresultater hjem

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet presenterte, sammen med forlikspartiene, avtalen for pressen fredag 21. februar.

Hun sa at bakgrunnen for at avtalen nå er inngått, er at dagens nasjonale prøver har for usikre elevresultater.

Skoler som ønsker det, kan likevel gjennomføre nasjonale prøver inneværende skoleår. Men elevene skal ikke ta med seg testresultatene hjem, slik de har gjort tidligere.

– Det gir ikke mening å ta med resultatene hjem før de nasjonale prøvene er blitt forbedret, uttalte Rosenkrantz-Theil på pressekonferansen.

Nye prøver skal utvikles før nyttårsaften i 2020. I mellomtiden skal eksisterende prøver forbedres.

Skal gå gjennom vurderingssystemet

I Norge går også debatten om nasjonale prøver. i starten av februar leverte tre Sp-representanter på Stortinget inn et forslag der de ba regjeringen gjøre de nasjoanle prøvene om til utvalgsprøver.

– På bakgrunn av evalueringene som er gjort av hvordan de nasjonale prøvene brukes av skolene, og tilbakemeldingene vi som politikere har fått fra lærere, så mener jeg utvalgsprøver vil være den beste løsningen, uttalte stortingspolitiker for Sp, Marit Knutsdatter Strand til Utdanningsnytt.

Utdanningsforbundet støtter forslaget, men det gjør ikke kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

– Dersom vi endrer fra fullskalagjennomføring til utvalgsprøver, vil lærerne miste muligheten til å bruke nasjonale prøver som verktøy i underveisvurderingen. Skoleleder vil miste muligheten til å bruke prøvene for å utvikle kvaliteten på skolen og prøvene vil ikke lenger kunne brukes av skoleeier til kvalitetsutvikling og styring på kommunenivå. Prøvene blir i praksis redusert til et verktøy for statlig styring og politikkutforming, het det i svaret fra kunnskapsministeren sist uke.

Men Grande sier imidlertid at hun ønsker en gjennomgang av vurderingspraksis i skolen.

– Jeg vil nå i lys av fagfornyelsen og i tråd med Granavolden-plattformen og anmodningsvedtak fra Stortinget gjennomgå hele det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet sammen med partene, skriver hun i sitt svar til Sp-representantene.

Powered by Labrador CMS