Utsatt for vold i skolen: Det kunne vært deg – eller meg

Debatt: Vi oppfordrer alle lærere til å støtte Clemens Saers i kampen for et trygt arbeidsmiljø. Vi kan ikke la én enkelt lærer stå aleine.

Publisert

Vold mot lærere gir utrygge lærere. Vi ser en velkjent, ond sirkel: Utrygge lærere gir utrygge elever. Utrygge elever fører til mer aggresjon.

Hvem skal stoppe volden? Hvem er det som kan sette grenser for elevene, der og da, i situasjonen? Det er de voksne på skolen! Tør vi det? Har vi arbeidsgiver på vår side? Mange av oss har fulgt våre instinkter, stoppet vold fra elever mot medelever, ofte med godt utfall. Men ikke sjelden har det endt med at vi lærere sjøl har blitt ofre for volden.

Lærer Clemens Saers ved Oslo Handelsgymnasium er ett av voldsofrene. Han forsøkte å stoppe en for ham ukjent elev som ville inn i klasserommet og kreve penger av en av hans elever. Lærer Saers ble angrepet og fikk livsvarig mén. Skoleledelsen hadde unnlatt å fortelle ham at denne eleven hadde truet medelever med knivstikking tidligere, at han brukte anabole steroider, at han i en periode hadde vært fulgt av en vekter, at rådgiver hadde kontaktet politiet og barnevernet. Læreren var altså helt uforberedt i situasjonen!

Voldsofferet Clemens Saers har ønsket å ansvarliggjøre arbeidsgiver, Oslo kommune, for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak for å sikre arbeidstaker. Saers fikk ikke oppreisning av kommunen, og har derfor gått rettens vei. Han har brukt egne penger, egen tid og egne krefter på å kjempe for vår rett til et trygt arbeidsmiljø der arbeidsgiver tar ansvar. Eleven som angrep, ble dømt for vold. Tingretten og Lagmannsretten har uttalt at arbeidsgiver har forsømt seg. Men retten mener at forsømmelsen ikke var grov nok til å idømme erstatningsansvar. Voldsutsatt lærer har derfor så langt ikke fått oppreisning.

Saers gir seg ikke! Han kjemper videre for oss lærere, for alle elever og for vårt samfunn. Han har anket til Høyesterett. Dette er en prinsippsak: Har ansatte i skolen rett til et trygt arbeidsmiljø? Til nå har Utdanningsforbundet ikke villet støtte Saers. Vi håper forbundet kan se det prinsipielle i saken og snu. I mellomtiden oppfordrer vi alle lærere til å støtte Saers i sin kamp for et trygt arbeidsmiljø. Vi kan ikke la én enkelt lærer stå aleine. Det kunne vært deg!

Utdanningsforbundets pensjonister fra Hvittingfoss skole, Kongsberg
Ingjerd Bakke, Ingebjørg Tinjar, Kari Grøtterud, Reidar Øxnevad, Reidun Johansen, Anbjørg Brandsæter, Sigrid Vang og Ingrid Vennerød

Powered by Labrador CMS